Tietoa Elokuvalisenssistä

Elokuvalisenssi mediakasvattajan työtä helpottamassa

Oletko sinä hyödyntänyt elokuvaa opetusvälineenä? Sen lisäksi, että elokuvilla voidaan palkita oppilaita hyvin sujuneesta kouluarjesta, ovat ne erinomainen keino avartaa nuorten maailmankuvaa ja syventää heille opetettavia aineita.

Monesti viihteeksikin tarkoitetuista elokuvista löytyy yhtymäkohtia opetussuunnitelmassa läpikäytäviin teemoihin, mikä tekee niistä hyödyllisiä esimerkiksi reaaliaineita opetettaessa. Historialliset elokuvat voivat monelle nuorelle olla luonteva tapa oppia menneistä ajoista. Kuvatulle aikakaudelle ominaiset asiat, kuten vaikkapa pukeutuminen ja asuinympäristö, avautuvat visuaalisen kerronnan kautta katsojille hyvin konkreettisella tavalla. Etenkin vakavampia aiheita voi kasvavien lasten ja nuorten olla helpompi käsitellä elokuvan kertoman tarinan kautta. Eläytyminen elokuvassa kuvattuihin ihmiskohtaloihin antaa oppilaille hyödyllisiä työkaluja myös heidän omien elämänkokemustensa käsittelyyn.

Elokuvalisenssin verkkopalvelu on kehitetty helpottamaan elokuvan hyödyntämistä opetusvälineenä. Palvelu kokoaa yhteen valtavan määrän tietoa erilaisia oppimisen teemoja käsittelevistä elokuvista ja elokuvallista opetusta tukevista oppimateriaaleista, mikä helpottaa ja nopeuttaa opetuksen suunnittelua. Palvelun käyttö perustuu erilaisten hakutoimintojen käyttöön, mikä tekee tarvittavan materiaalin etsimisestä sujuvaa ja nopeaa. Oppituntiin ja opetettavaan teemaan soveltuvaa elokuvaa oppimateriaaleineen voit etsiä aihesanan, oppiaine- tai koulutusastehaun avulla.

Koulukino on elokuvakasvatuksen ansioitunut tukija

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä valtakunnallisten opetussuunnitelmien arvopohjiin toimintansa perustavan Koulukino ry:n tarkoituksena on edesauttaa lasten ja nuorten elokuvaharrastusta, koulujen ja elokuvateattereiden välistä yhteistyötä sekä koulukinotoimintaa. Koulukinon tuottamat maksuttomat opetussuunnitelmiin sidotut ja elokuvateatterilevityksessä olevia elokuvia tukevat oppimateriaalit ovat laajuudeltaan vaihtelevia tieto- ja tehtäväpaketteja, jotka kannustavat käyttämään elokuvaa opetusvälineenä. Opetusmateriaalit toimivat hyvänä keskustelun avaajana oppitunneilla yhdessä katsottua elokuvaa läpikäytäessä. ­Elokuvalisenssi-verkkopalvelu kokoaa yhteen Koulukinon oppimateriaalit ja edustamiinsa elokuviin.

Elokuvalisenssin hyödyntäminen koulumaailman ulkopuolella

Haluamme sopivan elokuvan löytymisen olevan kaikille asiakkaillamme mahdollisimman helppoa. Elokuvalisenssin elokuvahausta löydät kattavan valitun kokoelman edustamiamme elokuvia. Hae palvelusta seikkailuelokuva tapahtuman tai tilaisuuden tueksi, animaatioelokuva nuorelle yleisölle tai ajankohtainen elokuva vaikkapa joulun aikaan. “Tietoa mediakasvattajalle” kohdasta löydät tarkempaa tietoa muun muassa siitä, millaiselle yleisölle elokuva sopii ja mitä aiheita se käsittelee.

Haluamme korostaa palvelussa olevan valikoidusti elokuvia, joten jos et löydä sopivaa elokuvaa katalogista, voit esittää muitakin edustamiamme elokuvia. Ota epäselvissä tapauksissa yhteyttä, niin tarkistamme elokuvan oikeudet. Katso listat Vuosilupaan ja Kertalupaan kuuluvista yhtiöistä.

Tekijänoikeudet huomioiden

Lainsäädäntöön perustuvan tekijänoikeuden tarkoituksena on suojata luovan alan toimijoita. Käyttääksesi Elokuvalisenssin palvelua oikeudenmukaisesti myönnämme tarvittavia lupia elokuvien julkiseen käyttöön – Hae Vuosilupaa säännölliseen esittämiseen ja Kertalupaa kertaluontoiseen esittämiseen.

Selaa elokuvia