Elokuvalisenssillä sujuvuutta opiskeluun

Oletko sinä hyödyntänyt elokuvaa opetusvälineenä? Sen lisäksi, että elokuvilla voidaan palkita oppilaita hyvin sujuneesta kouluarjesta, ovat ne erinomainen keino avartaa nuorten maailmankuvaa ja syventää heille opetettavia aineita.

Elokuvalisenssi mediakasvattajan työtä helpottamassa

Monesti viihteeksikin tarkoitetuista elokuvista löytyy yhtymäkohtia opetussuunnitelmassa läpikäytäviin teemoihin, mikä tekee niistä hyödyllisiä esimerkiksi reaaliaineita opetettaessa. Historialliset elokuvat voivat monelle nuorelle olla luonteva tapa oppia menneistä ajoista. Kuvatulle aikakaudelle ominaiset asiat, kuten vaikkapa pukeutuminen ja asuinympäristö, avautuvat visuaalisen kerronnan kautta katsojille hyvin konkreettisella tavalla. Etenkin vakavampia aiheita voi kasvavien lasten ja nuorten olla helpompi käsitellä elokuvan kertoman tarinan kautta. Eläytyminen elokuvassa kuvattuihin ihmiskohtaloihin antaa oppilaille hyödyllisiä työkaluja myös heidän omien elämänkokemustensa käsittelyyn.

Elokuvalisenssi-verkkopalvelu on kehitetty helpottamaan elokuvan hyödyntämistä opetusvälineenä. Palvelu kokoaa yhteen valtavan määrän tietoa erilaisia oppimisen teemoja käsittelevistä elokuvista ja elokuvallista opetusta tukevista oppimateriaaleista, mikä helpottaa ja nopeuttaa opetuksen suunnittelua. Palvelun käyttö perustuu erilaisten hakutoimintojen käyttöön, mikä tekee tarvittavan materiaalin etsimisestä sujuvaa ja nopeaa. Oppituntiin ja opetettavaan teemaan soveltuvaa elokuvaa oppimateriaaleineen voit etsiä aihesanan, oppiaine- tai koulutusastehaun avulla.  

Kuva elokuvien hakusivusta
Kuva elokuvan Luca tietosivusta

Tekijänoikeudet huomioiden

Lainsäädäntöön perustuvan tekijänoikeuden tarkoituksena on suojata luovan alan toimijoita. Vaikka oppilaille esitettäisiin vain pieni pätkä elokuvasta, tulee esitysluvan olla kunnossa. Elokuvalisenssi myöntää tarvittavia lupia elokuvien julkiseen käyttöön. Sen lisäksi, että Elokuvalisenssi-verkkopalvelu helpottaa opetuksen suunnittelua, auttaa se myös esityslupa-asioiden hallinnointia: Yksi ja sama Elokuvalisenssin vuosilupa kattaa kaikki Elokuvalisenssi-verkkopalvelussa mainitut elokuvat. Elokuvalisenssi-verkkopalvelu ja Elokuvalisenssin vuosilupa kulkevat siis käsi kädessä.
Lue lisätietoja Elokuvalisenssi-vuosiluvasta ja katso hinnoittelu täältä.

Koulukino on elokuvakasvatuksen ansioitunut tukija

Yhteisöllinen ja jaettu elokuvakokemus tukee loistavasti lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kehittymistä, ajattelun taitojen ja tunnetaitojen edistymistä sekä ihmisenä kasvamista. Elokuvalla on valtava pedagoginen potentiaali, mitä voidaan hyödyntää kaikissa koulun oppiaineissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä valtakunnallisten opetussuunnitelmien arvopohjiin toimintansa perustavan Koulukino ry:n tarkoituksena on edesauttaa lasten ja nuorten elokuvaharrastusta, koulujen ja elokuvateattereiden välistä yhteistyötä sekä koulukinotoimintaa. Koulukinon tuottamat maksuttomat opetussuunnitelmiin sidotut ja elokuvateatterilevityksessä olevia elokuvia tukevat oppimateriaalit ovat laajuudeltaan vaihtelevia tieto- ja tehtäväpaketteja, jotka kannustavat käyttämään elokuvaa opetusvälineenä. Opetusmateriaalit toimivat hyvänä keskustelun avaajana oppitunneilla yhdessä katsottua elokuvaa läpikäytäessä. ­Elokuvalisenssi-verkkopalvelu kokoaa yhteen juuri nämä Koulukinon oppimateriaalit ja Suomessa edustamiensa kansainvälisten elokuva- ja levitysyhtiöiden elokuvat.

Katso alta palvelun opastusvideo