Elokuvat monipuolisina opetusvälineinä

Elokuvat tarjoavat visuaalisen ja kiehtovan tavan oppia monenlaisia aiheita. Ne tuovat käsiteltävät teemat elävästi esille, auttaen oppilaita ymmärtämään muun muassa abstrakteja käsitteitä ja kompleksisia historiallisia tapahtumia. Parhaimmillaan elokuvat herättävät oppilaiden kiinnostuksen ja innostavat oppimaan.

Opettajat voivat käyttää elokuvia monipuolisesti eri oppiaineissa. Esimerkiksi historiassa voidaan hyödyntää historiallisia elokuvia kulttuurin ja aikakauden ymmärtämiseksi. Elokuvat voivat myös edistää kielten opiskelua, kun oppilaat kuulevat kieltä luonnollisessa ympäristössä. Lisäksi ne voivat herättää keskustelua eettisistä kysymyksistä ja arvoista, edistäen kriittistä ajattelua.

Oppimateriaalit, elokuvan analysointiin ja keskusteluun kannustavat kysymykset sekä erilaiset tehtävät, auttavat syventämään oppimista sekä yhdistvät elokuvat opetussuunnitelmiin. Keskustelut elokuvista voivat myös kehittää oppilaiden vuorovaikutustaitoja ja empatiakykyä, kun he jakavat näkemyksiään ja kuuntelevat toisiaan.

Elokuvalisenssille oppimateriaalit tuottavat IhmeFilmi sekä Mediametka.

Selaa elokuvia

Näin luot onnistuneen elokuvakokemuksen

1.

TILAA LUPA

Tilaa Kerta-, Vuosi- tai Yhdistelmälupa palvelun kautta.

2.

VALITSE ELOKUVA

Löydä sopiva elokuva palvelusta tai edustamiemme yhtiöiden valikoimasta.

3.

ESITÄ ELOKUVA

Hyödynnä esittämiseen mitä tahansa yksityiskäyttöön tarkoitettua esityslähdettä

4.

KÄSITTELE ELOKUVA

Pura elokuvaelämys yhdessä hyödyntäen valmista oppi- ja keskustelumateriaalia.

Oppimateriaalit elokuva- ja mediakasvattajan apuna

Elokuvalisenssi on erinomainen resurssi opettajille, jotka haluavat käyttää elokuvia opetuksessaan monipuolisella tavalla. Tässä on yleinen opastus siitä, kuinka ja missä tapauksissa voit hyödyntää oppimateriaaleja Elokuvalisenssi-palvelussa:

1. Valitse aihe ja elokuva:

  • Aloita valitsemalla opetuksen aihe ja etsi siihen sopiva elokuva. Elokuvalisenssi tarjoaa laajan valikoiman elokuvia eri aiheista ja koulutusasteille.

2. Tarkista oppimateriaalin saatavuus:

  • Kun olet valinnut elokuvan, tarkista, onko siihen saatavilla opetusmateriaalia Elokuvalisenssi-palvelussa. Monet elokuvat sisältävät keskustelukysymyksiä ja tehtäviä.

3. Suunnittele opetus:

  • Laadi opetussuunnitelma, johon sisältyy elokuvan katselu ja siihen liittyvät oppimistehtävät. Mieti, miten elokuva tukee oppitunnin tavoitteita ja miten voit integroida sen opetusohjelmaasi.

4. Luo keskusteluympäristö:

  • Elokuva tarjoaa hyvän mahdollisuuden käynnistää keskustelu oppilaiden kanssa. Keskustelukysymykset, joita löytyy usein oppimateriaalista, auttavat ohjaamaan keskustelua ja syventämään oppilaiden ymmärrystä elokuvan teemoista.

5. Opettajan valvonta:

  • Valvo elokuvan katselua ja keskustelua varmistaaksesi, että oppilaat osallistuvat aktiivisesti ja ymmärtävät elokuvan viestin.

6. Laadi tehtäviä ja projekteja:

  • Hyödynnä Elokuvalisenssi-palvelun oppimateriaaleja tehtävien ja projektien pohjana. Voit muokata niitä vastaamaan paremmin opetustarpeitasi ja oppilaiden tasoa.

7. Syventävä materiaali:

  • Käytä Elokuvalisenssi-palvelun tarjoamia resursseja syventääksesi oppilaiden ymmärrystä elokuvasta ja sen taustalla olevista aiheista.

8. Arviointi:

  • Arvioi oppilaiden ymmärrystä elokuvasta ja sen liittyvistä oppimistavoitteista esimerkiksi keskustelujen, esitelmien tai kirjallisten tehtävien avulla.

9. Jatka keskustelua:

  • Käytä elokuvan aiheita ja teemoja jatkokeskusteluihin ja opetukseen myös elokuvan katselun jälkeen.

10. Jaa kokemuksia:

  • Jaa kokemuksiasi ja parhaita käytäntöjäsi muiden opettajien kanssa, jotta voitte oppia toisiltanne ja hyödyntää elokuvia opetuksessa entistä tehokkaammin.

Mediametka - Mediakasvatuksen pioneeri

Mediametka ry on Suomen vanhin mediakasvatusalan järjestö, jonka tehtävänä on edistää käytännön mediakasvatustyötä ja tukea eri-ikäisten omaa audiovisuaalista kulttuuria. Mediametkan toiminta kehittää kaikenikäisten mediataitoja ja luovuutta sekä toteuttaa laadukasta elokuvakulttuuritoimintaa. Mediametka ry toteuttaa tapahtumia, koulutuksia, seminaareja ja työpajoja sekä tuottaa niihin liittyviä laadukkaita ja saavutettavia materiaaleja. Mediametka kehittää moninaisissa hankkeissa laadukasta mediakasvatustyötä sekä edistää kaikenikäisten audiovisuaalista kulttuuria Suomessa ja ulkomailla. Hankkeet laajentavat Mediametkan ja järjestön kumppaneiden mediakasvatustoimintaa ja elokuvakulttuurityötä.

Mediametkan verkkosivuille

IhmeFilmi - Elokuvakasvatuksen edelläkävijä

IhmeFilmi ry on elokuvakasvatusyhdistys, joka tarjoaa elokuvaesityksiä, työpajoja ja luentoja kouluille, oppilaitoksille, ja muille organisaatioille. Yhdistys toimii yhteiseurooppalaisen CinEd (Cinema Education) -elokuvakasvatushankkeen kotimaisena koordinaattorina. Vuonna 2016 aloittaneeseen hankkeeseen kuuluu 16 yhteistyökumppania 13:sta euroopan maasta. IhmeFilmin toiminnan ytimessä on vahva asiantuntemus ja laajat kansainväliset verkostot. Yhdistys järjestää räätälöityjä elokuvakasvatuskoulutuksia opettajille, kirjastotyöntekijöille ja muille nuorten kanssa työskenteleville. Tavoitteena on edistää lasten ja nuorten elokuvakulttuurin tuntemusta, vahvistaa medialukutaitoa ja kehittää luovuutta monitaiteellisen tekemisen kautta sekä vahvistaa elokuvan asemaa osana koulujen laaja-alaisia oppimiskokonaisuuksia.

 

Ihmefilmin verkkosivuille

Kevätetu kouluasiakkaillemme! Elisa Viihteen elokuvat veloituksetta

Elokuvalisenssi ja Elisa Viihde käynnistävät yhteistyön huhtikuussa 2024. Yhteistyön myötä tarjoamme koulu- ja oppilaitosasiakkaillemme digitaaliset elokuvat veloituksetta Elisa Viihde Vuokraamo -palvelun kautta kevään 2024 ajan. Tämän edun saat käyttöösi, jos koulussasi on voimassa oleva Yhdistelmälupa- tai Vuosilupatilaus. Ilmaiskokeilujakso kestää lukukauden loppuun ja etu koskettaa sekä vanhoja että uusia asiakkaita. Jatkossa koodeja on mahdollista tilata erillisen hinnaston mukaan.

Löydät Elokuvalisenssi-palvelusta yli 100 elokuvan listan , joita voit näyttää koodilla. Saat lisäksi käyttöösi elokuvakasvatusyhdistys Mediametkan sekä IhmeFilmi ryn laatimat oppimateriaalit. Materiaalit sisältävät erilaisia keskusteluaiheita sekä toiminnallisia tehtäviä aina varhaiskasvatuksesta toisen asteen opetukseen. Elokuvakasvatus ei enää voisi olla tämän helpompaa.

Ota yhteyttä chatin ja sähköpostin välityksellä ja tilaa koulullesi PIN-koodi ja aloita elokuvien esittäminen.

Koodien tilaus- ja käyttöohje kouluille

Nostoja oppimateriaalit sisältävistä elokuvista

Elokuvaelämysten purkamisen tueksi saatavilla erilaisia keskustelukysymyksiä sekä tehtäviä