Back to moviesNext movie

Esittäminen on luvanvaraista

Suomen tekijänoikeuslain mukaisesti elokuvien julkista esittämistä varten tarvitaan voimassa oleva lupa. Elokuvalisenssin Yhdistelmäluvalla voit esittää elokuviamme.

Pyydä Elisa Viihde -koodia

Saat Elisa Viihde-koodin kun, olet syöttänyt PIN-koodisi. Koodi lähetetään myös sähköpostitse.

Lue

Apollo 11

2019 | 93 min | S | dokumentti, draama

Apollo 11 on vaikuttava dokumenttielokuva, joka seuraa Neil Armstrongin, Buzz Aldrinin ja Michael Collinsin matkaa kuuhun ja takaisin. Elokuva perustuu täysin arkistomateriaaliin, jonka dokumentaristi Todd Douglas Miller on editoinut toimivaksi kokonaisuudeksi. Vaikka matkan lopputulos onkin selvillä, elokuva näyttää historiallisen matkan yllätyksineen ja pitää otteessaan loppuun saakka.

Elokuva koostuu pelkästään arkistomateriaalista, mukaan lukien 70 mm -filmistä, jota ei ole aiemmin julkaistu yleisölle. Siinä ei ole kertojanääntä, haastatteluja tai uudelleenluontia. Ainoana poikkeuksena ovat animaatiokohdat, joiden avulla selkeytetään katsojalle millaista reittiä alus matkasi kuuhun ja takaisin.

Ohjaaja: Todd Douglas Miller
Näyttelijät: Neil Armstrong, Mike Collins, Buzz Aldrin

Keskusteluaiheet:

 • Miten elokuva kuvaa Apollo 11 -tehtävän valmisteluja, kuten lähtöä, lentoa, laskeutumista, paluuta ja vastaanottoa?
 • Miltä avaruus, kuu ja sen maisemat näyttävät elokuvassa?
 • Millaisia laajempia merkityksiä elokuvassa luodaan kuussa käymiselle ja koko Apollo 11:n matkalle?
 • Millaisia Armstrongin, Aldrinin ja Collinsin elokuvan mukaan ovat? Millaisia piirteitä astronautilla on hyvä olla?
 • Näkyykö tai kuuluuko elokuvassa vuoden 1969 poliittinen ilmapiiri? Mitä muuta maailmassa tapahtui tuohon aikaan?
 • Elokuva on lajityypiltään dokumenttielokuva, mitä muita dokumenttielokuvia olette nähneet? Miten ne eroavat Apollo 11:stä?
 • Televisiossa näkyy paljon tosi-tv tai reality -ohjelmia. Miten tosi-tv ja dokumenttielokuva eroavat toisistaan? Entäpä ihmisten elämää kuvaavat YouTube-videot ja dokumenttielokuvat?

Tehtävät:

 • Etsikää verkosta tietoa mitä maailmassa tapahtui 1960-luvulla ja vuonna 1969. Millaisena aikana historiallinen kuulento toteutui?
 • Tutkikaa tarkemmin Apollo 11 -tehtävän taustoja ja seurauksia. Valitkaa ryhmissä jokin tehtävään liittyvä aihe, kuten avaruusteknologia, avaruustutkimus, avaruuspolitiikka tai avaruuskulttuuri, ja kertokaa siitä luokalle. Miten se liittyy elokuvan teemoihin?
 • Pureutukaa fysiikan tunnilla Apollo 11:n lähtöön, lentorataan ja laskeutumisiin. Miten ne laskettiin?
 • Mitä Neil Armstrong, Buzz Aldrin ja Michael Collins ovat tehneet Apollo 11-tehtävän jälkeen?
 • Dokumenttielokuvissa käytetään esimerkiksi arkistomateriaalia, haastatteluja, dramatisointia ja kertojaääntä osana elokuvallista kerrontaa. Ideoikaa oma muutaman minuutin mittainen dokumenttielokuva. Suunnitelkaa miten se toteutetaan, millä keinoin ja kuvatkaa se ryhmissä. Apua dokumenttielokuvien tekemiseen löytyy hakusanalla ”tee oma dokkari”. Jos mahdollista, katsokaa jokin toinen Apollo -lentoon liittyvä elokuva, esimerkiksi Apollo 13. Vertailkaa elokuvien kerrontaa, juonta ja toteutustapaa keskenään.

Yhteenveto:

Apollo 11 on huikea dokumenttielokuva yhdestä ihmiskunnan historian suurimmista saavutuksista. Elokuva sopii parhaiten alakoulun varttuneemmille oppilaille sekä ylä- ja toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille. Elokuva on jo itsessään kiinnostava katselukokemus mutta sen avulla voi täydentää historian, fysiikan ja yhteiskuntaopin kursseja. Elokuva herättää myös pohtimaan syvällisemmin ihmistä ja ihmisen paikkaa osana maailmankaikkeutta, sekä avaruutta ja tieteen saavutuksia ajan saatossa.

Oppimateriaalin tekijä: Mette Lagerstam / IhmeFilmi

Katso elokuva verkossa

Vuokrattavissa:

Apple TV
Blockbuster
Elisa Viihde
Google Play Movies
Microsoft Store
Rakuten TV
SF Anytime
Telia Play

Ostettavissa:

Apple TV
Blockbuster
Google Play Movies
Microsoft Store
Rakuten TV
SF Anytime
Viaplay

Tietoa elokuvasta

Oppiaineet

 • fysiikka
 • historia
 • kuvataide
 • maantieto
 • matematiikka
 • musiikki
 • yhteiskuntaoppi

Avainsanat

 • ajatuksia herättävä
 • Amerikka
 • elokuvan historia
 • elokuvanlukutaito
 • elokuvateknologia
 • globaalikasvatus
 • informatiivinen
 • kulttuuriperintö
 • miljöö ja ajankuva
 • oppimateriaalit
 • optimistinen
 • rohkeus
 • yhteistyö

Koulutusasteet

 • lukiot ja ammatillinen koulutus
 • yläkoulut

Lajityypit

 • dokumentti
 • draama

Ikärajat

 • S