Back to moviesNext movie

Esittäminen on luvanvaraista

Suomen tekijänoikeuslain mukaisesti elokuvien julkista esittämistä varten tarvitaan voimassa oleva lupa. Elokuvalisenssin Yhdistelmäluvalla voit esittää elokuviamme.

Pyydä Elisa Viihde -koodia

Saat Elisa Viihde-koodin kun, olet syöttänyt PIN-koodisi. Koodi lähetetään myös sähköpostitse.

Lue
Traileri

Where to Invade Next

2016 | 121 min | K-12 | dokumentti

Dokumenttielokuvaohjaaja Michael Mooren uudessa elokuvassa Moore matkustaa ympäri maailmaa etsimässä keinoja, joilla Amerikan ongelmat ratkaistaan. Matka tuo hänet muun muassa Suomeen, missä Moore tutustuu maailman parhaisiin kouluihin. (Lähde: Finnkino)

Teemat ja tavoitteet:

Where to Invade Next tarjoaa runsaasti keskustelun aiheita yhteiskuntaopin, historian, kansalaiskasvatuksen, etiikan, sosiaalipolitiikan, ihmisoikeuksien sekä maantiedon oppiaineisiin. Elokuva avartaa eri maiden välisen ajattelun sekä politiikan eroavaisuuksia ja sitä kautta antaa mahdollisuuden harjoitella eri näkökulmien perustelua ja argumentointia.
Elokuvassa Michael Moore vierailee useissa eri maissa, joiden kautta hän tutkii seuraavia teemoja: työn ja vapaa-ajan tasapaino; kouluruoka ja seksuaalikasvatus; lasten oikeus leikkiin; ilmainen koulutus; menneisyyden virheiden muistaminen, ymmärtäminen ja niistä oppiminen; Ihmisarvo ja huumausaineet; vankeinhoito; tasa-arvo.

Keskusteluaiheet:

Elokuvan jälkeen voidaan käydä keskustelua seuraavista kysymyksistä:
• Mikä oli ensivaikutelmanne elokuvasta?
• Ennen elokuvan katsomista, jos ette tutustuneet sen sisältöön, millaista elokuvaa kuvittelitte nimen perusteella alkavanne katsoa? Oliko nimi harhaanjohtava?
• Miksi elokuvan tekijä Michael Moore päätti tutustua muiden maiden tapoihin käsitellä erilaisia yhteiskunnallisia teemoja sen sijaan, että olisi keskittynyt ainoastaan U.S.A:han?
• Elokuvassa näkyy vahvasti, että se on tehty amerikkalaiselle yleisölle. Pohtikaa miksi näin on? Mitkä asiat, toteamukset, osat tai teemat elokuvassa tuntuvat vieraalta? Mitkä ovat teille tuttuja ja jopa itsestäänselviä ajatuksia?
• Michael Moore on dokumenttielokuvissaan näkyvästi esillä kysymysten esittäjänä ja kertojaäänenä. Mitä mieltä olette hänen tavastaan olla kuvissa ja haastateltavien kanssa? Miksi luulette, että Moore on päättänyt olla elokuvassa vahvasti läsnä? Miten elokuva olisi ollut erilainen, jos Mooren hahmo ei olisi ollut osa elokuvaa ollenkaan?

Tehtävät:

• Where to Invade Next on kuin eräänlainen matkailuelokuva, jossa tutustutaan vuoron perään eri maiden kulttuureihin. Tällä kertaa tarkastelun kohteena on kuitenkin kunkin maan jokin erityinen sosiaalipoliittinen ratkaisu tai toimintamalli.
Elokuvaa voikin katsoa yksi maa tai osa-alue kerralla ja perehtyä sen teemaan. Seuraavassa on esitelty kronologisessa järjestyksessä lyhyesti ne maat ja teemat, joita elokuvassa käsitellään.
o Jokaisen teeman kohdalla on hyvä pohtia mitä mieltä oppilaat ovat elokuvan väittämästä ja miten he näkevät asian laidan olevan Suomessa. Miten he kenties edistäisivät asiaa tulevaisuudessa.
o Elokuva ottaa tietyn näkökulman kuhunkin teemaan. Pohtikaa luokassa mikä tuo näkökulma kulloinkin on. Millaisia muita näkökulmia aiheisiin on olemassa? Miksi Moore on valinnut omansa?
o Suomen kohdalla puhutaan lasten oikeudesta leikkiin ja kotitehtävien pienestä määrästä. Mitä mieltä oppilaat ovat Mooren luomasta kuvasta? Onko kuva todenmukainen? Mitä siitä on jätetty pois?
o Tilanne muiden maiden kohdalla on varmasti samanlainen, Moore on nostanut esiin yhdenlaisen näkökulman. Mitä muita näkökulmia voitte aiheista löytää?

Teemat:

-Italia: työn ja vapaa-ajan tasapaino.
-Ranska: kouluruokailu ja seksuaalikasvatus.
-Suomi: lasten oikeus leikkiä ja olla lapsia.
-Slovenia: ilmainen koulutus.
-Saksa: työntekijöiden kuuleminen ja historiasta oppiminen.
-Portugali: ihmisarvo ja huumepolitiikka.
-Norja: vankilajärjestelmät.
-Tunisia: abortti.
-Islanti: pankkikriisi ja tasa-arvo.

 Dokumenttielokuva

Oppilaiden kanssa voidaan toteuttaa ryhmissä omia dokumenttielokuvia. Kuten Where to Invade Next -elokuvaa katsoessa huomaa, dokumenttielokuvan ohjaajalla on paljon valtaa aiheen rajauksen myötä. Michael Moore on tarkoin valinnut mitä teemoja elokuvassa näytetään ja mistä näkökulmasta. Sillä tavoin hän luo sen tarinan ja näkökulman, jonka tällä elokuvalla haluaa kertoa.

Oppilaat voivat pohtia pienissä ryhmissä aiheita, joihin haluaisivat vaikuttaa tai jotka ovat heille tärkeitä. Tämän jälkeen tehdään suunnitelma dokumenttielokuvan sisällöstä, mikä on näkökulma, mitä ja ketä kuvataan, missä ja milloin. Lisätietoja dokumenttielokuvasta ja vinkkejä sen tekemiseen löytyy esimerkiksi KAVIn elokuvapolulla.
https://elokuvapolku.kavi.fi/ylapolku/lajityypit/mita-dokumenttielokuva-on/

Yhteenveto:

Tämä oppimateriaali auttaa opettajia käsittelemään elokuvan ”Where to Invade Next” aiheita, kuten yhteiskuntien vertailua, koulutusjärjestelmiä, sosiaalipolitiikkaa ja aktiivista kansalaisuutta. Se kannustaa oppilaita ajattelemaan syvällisesti, pohtimaan eri näkökulmia ja osallistumaan keskusteluun yhteiskunnallisista haasteista ja niiden ratkaisuista eri puolilla maailmaa.

Oppimateriaalin tekijä: Mette Lagerstam / IhmeFilmi ry


Katso elokuva verkossa

Vuokrattavissa:

Apple TV
Blockbuster
Elisa Viihde
SF Anytime
Telia Play
Viaplay

Ostettavissa:

Apple TV
Blockbuster
Elisa Viihde
SF Anytime

Katsottavissa ilmaiseksi:

Cineasterna
Kirjastokino

Tietoa elokuvasta

Oppiaineet

 • filosofia
 • historia
 • maantieto
 • yhteiskuntaoppi

Avainsanat

 • ajatuksia herättävä
 • globaalikasvatus
 • ihmisoikeudet
 • informatiivinen
 • kansalaisoikeudet
 • kulttuurit
 • oppimateriaalit
 • tunnetaidot

Koulutusasteet

 • lukiot ja ammatillinen koulutus
 • yläkoulut

Lajityypit

 • dokumentti

Ikärajat

 • K-12

Tuotantoyhtiö

 • Scanbox