Back to moviesNext movie

Esittäminen on luvanvaraista

Suomen tekijänoikeuslain mukaisesti elokuvien julkista esittämistä varten tarvitaan voimassa oleva lupa. Elokuvalisenssin Yhdistelmäluvalla voit esittää elokuviamme.

Pyydä Elisa Viihde -koodia

Saat Elisa Viihde-koodin kun, olet syöttänyt PIN-koodisi. Koodi lähetetään myös sähköpostitse.

Lue

Soul – Sielun syövereissä

2020 | 101 min | K-7 | komedia, musikaali

Joe Gardner on tavallinen amerikkalainen musiikinopettaja, joka lyöttäytyy yhteen vielä syntymättömän sielun kanssa selvittämään elämän ja olemassaolon ydintä. Tarina käsittelee
tuonpuoleisia helposti lähestyttävästi ja kuvittaa konkreettisesti abstrakteja aiheita minuudesta musiikkiin ja kuolemasta astraalimatkailuun. Elokuvaa ja sen syvällisiä teemoja voi soveltaa
opetukseen monipuolisesti eri luokka-asteilla alakoulusta lukioon. Disney/Pixar vie sinut matkalle New York Cityn kaduilta kosmisiin ulottuvuuksiin etsiessään vastauksia elämän tärkeimpiin kysymyksiin. Ohjannut Pete Docter ja Kemp Powers. Alkuperäisinä ääninäyttelijöinä mm. Jamie Foxx, Tina Fey ja Graham Norton.

Keskustelkaa näistä kysymyksistä elokuvan katsomisen jälkeen:

 • Oliko elokuvalla jokin sanoma tai opetus? Mikä?
 • Mitä eri tunteita elokuva herätti? Jäikö jokin kohtaus erityisesti mieleen?
 • Mitä päähenkilöt oppivat toisiltaan?
 • Mikä erottaa ihmisyksilön toisesta? Mikä tekee sinusta juuri sinut?
 • Pysyvätkö jotkin asiat silloinkin, kun kasvat tai muutut?
 • Tiedätkö muita elokuvia, joissa ollaan tuonpuoleisessa tai “esipuoleisessa”?
  (Esim. Coco, Boss Baby, Haikarat, Kysymys elämästä ja kuolemasta, Jos vielä jään,
  Ghost – näkymätön rakkaus, Taivas saa odottaa, Ihmeellinen on elämä, Oma taivas.)

 Kuvataide:

 • Miksi Soul on animoitu elokuva? Olisiko tarina toiminut näytelmäelokuvana?
 • Miten abstrakteja asioita voi kuvata visuaalisesti? (Esim. värit, muodot, tekstuurit, symbolit, esineet, aiheet.)
 • Miten abstrakteja aiheita on kuvattu taidehistoriassa?
  (Esim. luolamaalaukset, renessanssi, romantiikka, symbolismi, surrealismi.)

1.Tehtävä

Valitse yksi seuraavista aiheista ja tee siitä visuaalinen työ esim. sekatekniikalla
1.Rakkaus 2. Musiikki 3. Minä 4. Elämä

Musiikki:

 • Mitä musiikki on? Määritelkää musiikki. Mikä ei ole musiikkia?
 • Millaisia selityksiä eri tieteenalat antavat musiikille? (Esim. psykologia, sosiologia, matematiikka,antropologia, teologia.)
 • Mikä on musiikin rooli Soulin tarinassa? Miksi elokuvassa soi juuri jazz? Olisiko jokin elokuvassa muuttunut, jos musiikin laji olisi toinen?
 • Mikä on äänen ja musiikin rooli elokuvakerronnassa? Pitääkö elokuvassa olla musiikkia?
 • Miten musiikki vaikuttaa elokuvan tunnelmaan ja tulkintaan?

Suomen kieli ja kirjallisuus:

Mikä erottaa ihmisyksilön toisesta? Mikä tekee sinusta juuri sinut? Pysyvätkö jotkin asiat silloinkin, kun kasvat tai muutut?

1.Tehtävä

Kirjoita kirjoitelma tai essee otsikolla Minä tai Kuka minä olen? Tehtävän voi toteuttaa myös videon muodossa.
Kuten Soul-elokuvastakin käy ilmi, ihmisillä on hyvin erilaisia elämänpolkuja.
Haastattele esimerkiksi isovanhempaasi tai jotakuta muuta aikuista hänen elämästään.
Millaisia uraan, ihmissuhteisiin ja vapaa-aikaan liittyviä valintoja haastateltava on tehnyt
elämänsä aikana? Millaisia haasteita hänellä on ollut? Mikä hänen mielestään on elämän
tarkoitus?

Uskonto, ET, Filosofia

1.Tehtävä

Selvittäkää seuraavat termit. Miten ne liittyvät Soul-elokuvaan? Tämä tehtävä sopii
myös ennakkotehtäväksi ennen elokuvan katsomista. Tehtävän voi myös laajentaa
esim. esitelmätyöksi. 1.Essentialismi 2. Nihilismi 3. Eksistentialismi 4. Dualismi

2.Tehtävä

Millaisia käsityksiä eri uskonnoilla ja katsomuksilla on seuraavista asioista? Miten Soul
esittää nämä asiat? Tehtävän voi toteuttaa esim. tiedonhakutehtävänä tai esitelmätyönä.
1. Sielu 2. Syntymää edeltävä aika 3. Elämän tarkoitus 4. Kuolema 5. Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen

 

Oppimateriaalin on tehnyt Koulukino ry

Katso elokuva verkossa

Ostettavissa:

Apple TV
Blockbuster
SF Anytime
Viaplay

Suoratoistettavissa:

Disney Plus

Tietoa elokuvasta

Oppiaineet

 • elämänkatsomustieto
 • filosofia
 • kuvataide
 • maantieto
 • musiikki
 • suomen kieli ja kirjallisuus
 • uskonto

Avainsanat

 • ajatuksia herättävä
 • Amerikka
 • kunnioittava
 • lämminhenkinen
 • mediakasvatus
 • monilukutaito
 • moninainen
 • musiikki
 • onnistumisen kokemuksia
 • oppimateriaalit

Koulutusasteet

 • alakoulut
 • yläkoulut

Lajityypit

 • komedia
 • musikaali

Ikärajat

 • K-7

Palkinnot

 • Oscar

Tuotantoyhtiö

 • Walt Disney