Back to moviesNext movie
Piin elämä elokuvan juliste

Esittäminen on luvanvaraista

Suomen tekijänoikeuslain mukaisesti elokuvien julkista esittämistä varten tarvitaan voimassa oleva lupa. Elokuvalisenssin Yhdistelmäluvalla voit esittää elokuviamme.

Pyydä Elisa Viihde -koodia

Saat Elisa Viihde-koodin kun, olet syöttänyt PIN-koodisi. Koodi lähetetään myös sähköpostitse.

Lue

Piin elämä

2012 | 127 min | K-12 | draama, fantasia, seikkailu

Neljällä Oscarilla palkittu ”Piin elämä” on vuonna 2012 ensi-iltansa saanut seikkailudraama, joka perustuu Yann Martelin samannimiseen romaaniin. Elokuvan seuraa nuoren intialaisen
pojan, Pi Patelin, henkeäsalpaavaa selviytymistarinaa haaksirikosta. “Piin elämä” voitti ohjauksen, musiikin, kuvauksen ja erikoistehosteiden Oscarit vuonna 2013.

Tarina alkaa Kanadasta, missä aikuinen Pi Patel kertoo kirjailijalle hämmästyttävän selviytymistarinan nuoruudestaan. Pin lapsuudessa hänen perheensä omisti eläintarhan
Intiassa, perheen päätettyä muuttaa Kanadaan, he lastaavat eläimet mukaansa rahtilaivaan matkalle yli Tyynenmeren. Matkan aikana nousee kuitenkin myrsky, joka upottaa aluksen ja
ainoa eloonjäänyt pelastusveneellä on 16-vuotias Pi.Kohtaloon puuttuu kuitenkin peliin, kun pelastusveneellä ei olekaan Pi yksinään, vaan myös
tiikeri nimeltään Richard Parker. Tarina kertoo Pi:n ja tiikerin selviytymisestä valtamerellä, kohtaamisista muiden merenelävien kanssa sekä Pi:n henkilökohtaisesta hengellisestä
etsinnästä ja kasvusta.

Pian tarina saa myös fantastisen käänteen, kun Pi kohtaa elämänsä suurimman haasteen – selviytyäkseen hän joutuu käymään läpi uskomattoman seikkailun ja
kohtaamaan oman sisäisen taistelunsa.”Piin elämä” on visuaalisesti upea elokuva, joka yhdistelee draamaa, seikkailua ja filosofisia elementtejä. Tarina antaa katsojille tilaisuuden pohtia uskonnon, selviytymisen ja ihmisluonteen monimutkaisia teemoja.

Elokuva palkittiin neljällä Oscarilla: paras ohjaus, elokuvaus, elokuvamusiikki ja visuaaliset efektit.

Koulukinon oppimateriaali käsittelee otteita kirjasta ja kohtauksia elokuvasta, elokuvan illuusiota sekä ajan kuvaamista elokuvan keinoin. Materiaali on suunnattu toiselle asteelle ja yläkouluille.

Ennakkotehtävä:

 • Ennen elokuvan alkua pyydä oppijoita kiinnittämään huomiota elokuvasta löytyviinuskonnollisiin viittauksiin ja kirjoittamaan ne muistiin elokuvan aikana

Elokuvan katsomisen jälkeen voidaan käydä keskustelua seuraavista kysymyksistä:

Erityisesti uskonnon tunneille sopivat pohdintatehtävät:

 1. Miten elokuvan loppuratkaisu muutti kertomusta selviytymisestä merellä?
 2. Miten selittäisitte Piin ja Richard Parkerin välistä suhdetta?
 3. Mitä uskonnollisia viittauksia elokuvasta voidaan löytää? Mistä elokuvasta löytyvät
  uskonnolliset viittaukset kertoivat?
 4. Elokuvaa on verrattu Raamatussa olevaan Jobin kertomukseen. Mitä yhteyksiä
  löydätte Piin ja Jobin kertomuksen välillä?
 5. Miten Pi selittää elokuvassa suhdettaan tarinoiden kertomiseen ja vertaa sitä
  uskontoihin?

Erityisesti psykologian tunneille sopivat pohdintatehtävät:

 1. Miten elokuvan lopussa käyty keskustelu sairaalassa muutti kertomusta siitä mitä
  tapahtui merellä haaksirikon jälkeen?
 2. Miksi Piin oli helpompi kuvata merellä tapahtuneita asioita eläinten välisinä
  tapahtumina?
 3. Miten selittäisitte Piin ja Richard Parkerin välistä suhdetta elokuvan
  loppupaljastuksen valossa?
 4. Miten selittäisitte mitä elokuvassa oleva saari symboloi?

Elokuvan katsomisen jälkeen voidaan myös tehdä seuraavia tehtäviä:

1. Pienryhmätehtävä: ”Uskonto ja Tarinan Tulkinta Piin Elämässä”

Pohdi yhdessä oppijoiden kanssa uskonnollisia teemoja elokuvassa. Pohtikaa seuraavia kysymyksiä:

 • Mihin uskontoihin löydätte elokuvasta viittauksia?
 • Mitä Piin moniuskontoisuus tarkoitti?
 • Miten Pii käsitteli omaa uskoaan elokuvan koettelemusten keskellä?
 • Millainen oli Piin suhde eläimiin ja ympäröivään luontoon?
 • Mikä oli elokuvan sanoma Piin uskosta?

Jaa oppijat pienryhmiin ja pyydä jokaista ryhmää käymään läpi kohtauksia elokuvasta, joissa uskonto nousee esiin.

Jokainen ryhmä tarkastelee yhtä uskonnollista teemaa elokuvassa (esim. uskonnon monimuotoisuus, hengellinen etsintä, ihmeiden merkitys).
Analysoikaa,miten teema ilmenee elokuvassa ja miten se vaikuttaa päähenkilön kehitykseen.
Jokainenryhmä esittelee muille oman teemansa ja kertoo, millaisia näkökulmia ja oivalluksia he saivat valitsemastaan uskonnollisesta teemasta.
Lopuksi oppijat voivat kirjoittaa lyhyen yhteenvedon siitä, mitä he oppivat uskonnollisista teemoista ja tarinan tulkinnasta elokuvassa.

2. Pienryhmätyö elokuvasta Piin elämä ja ihmisen tavoista käyttää kertomuksia defensiivisinä selviytymiskeinoina

3. Pohtikaa elokuvan katsomisen jälkeen sitä, miksi piin oli helpompi käsitellä merellä tapahtunutta tragediaa tarinankerronnan keinoin kuin kertoa tapahtumista realistisesti.
Jaa oppijat 3–4-hengen ryhmiin. Oppijat pohtivat pienryhmissä seuraavia elokuvan aiheita:

Selviytymismekanismit:

▪ Jokainen ryhmä miettii, miten Pi käyttää erilaisia selviytymismekanismeja selvitäkseen poikkeuksellisesta tilanteestaan. Mihin Piin tarpeeseen bengalintiikeri Richard Parker vastaa?
▪ Ryhmät voivat keskustella elokuvan tapahtumista, jotka heijastavatesimerkiksi hylkäämisen pelkoa, huumoria vaikeissa tilanteissa tai hallinnan tunteen ylläpitämistä.

Yksinäisyys ja Ihmissuhteet:

▪ Jokainen ryhmä miettii, miten yksinäisyys ja Pi:n suhde tiikeriin kuvastavat psykologisia tarpeita ja ihmisen halua eristää epämieluisat tapahtumat omasta identiteetistään
▪ Ryhmät voivat keskustella, miten yksinäisyyden kokemus vaikuttaa ihmisen psyykeen ja mitä Pi oppii suhteestaan tiikeriin.

Hengellinen etsintä ja Identiteetti:

▪ Jokainen ryhmä miettii, miten Pi:n hengellinen etsintä ja moniuskontoisuus heijastuvat hänen identiteettiinsä. Hakekaa konkreettisiä esimerkkejä elokuvasta siitä, miten Piin hengellisyys näkyy elokuvassa.
▪ Keskustelkaa siitä, miksi Piin identiteetin selviytymisen kannalta hänen on tarpeellista käsitellä merellä tapahtuneita asioita maagisten kertomusten avulla.
▪ Kootkaa ryhmän havainnot yhteen esitykseksi ja esitelkää ne muulle ryhmälle.

Lopuksi voitte keskustella koko ryhmän kanssa seuraavista kysymyksistä:

– Minkälaisia erilaisia tulkintoja ryhmät antoivat siitä, miksi Piin oli tarpeellista kertoa tapahtumista merellä maaginen kertomus?
– Miten eri ryhmät tulkitsivat Richard Parkerin merkityksen Piille?
– Mihin tarpeeseen Richard Parkerin ilmestyminen pelastuslautalle vastasi Piin selviytymisen kannalta?
– Miten eri ryhmät tulkitsivat maagisten tapahtumien, kuten saaren ilmestymisen, Piin henkisen selviytymisen kannalta?
– Miten elokuva kuvasi ihmisen tarvetta luoda erilaisia merkityksellisiä kertomuksia tapahtumista, joita on muuten vaikea käsitellä?

Yhteenveto:

Piin elämä on visuaalisesti huikea, alkuperäisesti 3D-formaatissa toteutettu seikkailufantasia, joka käsittelee uskoa, selviytymistä ja henkistä kasvua. Elokuva sopii parhaiten yläkoulun ja toisen asteen opiskelijoille, johtuen sen vakavasta teemasta, selviytymisestä haaksirikosta keinolla millä hyvänsä. Elokuva ei sisällä väkivaltaisia kohtauksia, mutta saattaa tarinan loppupaljastuksen jälkeen olla aihepiiriltään joillekin oppilaille ahdistava.

Oppimateriaalin tekijä: Laura Roschier / Mediametka ry

Katso elokuva verkossa

Vuokrattavissa:

Apple TV
Blockbuster
Rakuten TV
SF Anytime
Telia Play
Viaplay

Ostettavissa:

Apple TV
Blockbuster
Google Play Movies
Rakuten TV
SF Anytime
Viaplay

Suoratoistettavissa:

Disney Plus

Tietoa elokuvasta

Oppiaineet

 • psykologia
 • suomen kieli ja kirjallisuus
 • uskonto

Avainsanat

 • eläinhahmot
 • elokuvateknologia
 • hengellisyys
 • mielikuvitusta rikastuttava
 • oppimateriaalit
 • pelko
 • rohkeus
 • vaikeuksien voittaminen
 • ystävyys

Koulutusasteet

 • lukiot ja ammatillinen koulutus
 • yläkoulut

Lajityypit

 • draama
 • fantasia
 • seikkailu

Teemat ja kokoelmat

 • kirjafilmatisointi

Ikärajat

 • K-12

Palkinnot

 • Oscar

Tuotantoyhtiö

 • 20th Century Fox