Back to moviesNext movie
Oppipoika elokuvan juliste

Esittäminen on luvanvaraista

Suomen tekijänoikeuslain mukaisesti elokuvien julkista esittämistä varten tarvitaan voimassa oleva lupa. Elokuvalisenssin Yhdistelmäluvalla voit esittää elokuviamme.

Pyydä Elisa Viihde -koodia

Saat Elisa Viihde-koodin kun, olet syöttänyt PIN-koodisi. Koodi lähetetään myös sähköpostitse.

Lue

Oppipoika

2013 | 93 min | K-12 | draama

Vuoteen 1939 sijoittuva elokuva Oppipoika kutsuu katsojat seuraamaan nuoren Karl-nimisen pojan tarinaa, joka saapuu työskentelemään majakan apulaisena Ahvenanmaalla
sijaitsevalle Långskärin saarelle. Elokuva maalaa kuvaa ajasta ja paikasta, jossa 13-vuotias Karl kohtaa vaativan ja ankaran majakanpitäjän, Hasselbundin, ja tämän perheen.
Hasselbundin pidättynyt ja kurinalainen luonne heijastuu myös perhe-elämään, sillä hän pitää tiukkaa kuria ja valvoo perheensä toimintaa tarkasti. Alun perin torjutuksi tulleen Karlin
ja perheen pojan Gustafin välille kehittyy ystävyys, mutta pian suhde muuttuu kateudeksi ja vihaksi, kun Hasselbund alkaa suosia Karlia omien poikansa edelle.
Elokuva kietoo katsojan mukaansa tunnelmaan, joka heijastelee ystävyyden ja vihan monimutkaista dynamiikkaa. Oppipoika tarjoaa koskettavan ja intensiivisen matkan nuoren
pojan kasvutarinaan, joka on täynnä emotionaalista jännitettä ja draamaa. Lisäksi elokuva käsittelee perheväkivallan ja perheen välisen dynamiikan teemoja eristäytyneellä saarella,
tuoden esiin voimakkaita tunnekuohuja ja ihmismielen monimutkaisia käänteitä.

Elokuva voitti Jussi-palkinnon parhaasta pukusuunnittelusta.

Elokuvan katsomisen jälkeen voidaan käydä keskustelua seuraavista kysymyksistä:

1. Minkälainen tapahtumapaikka Långskärin saari oli ja miten sen syrjäisyys vaikutti perheen elämään saarella?
2. Minkälainen suhde perheen isällä ja lapsilla oli?
3. Minkälainen perheen isän suhde perheen äitiin oli?
4. Miksi perheen oli vaikea nousta perheen isää vastaan?
5. Miksi perheen isä ei halunnut tavata poikia tulipalon jälkeen?
6. Minkälaisen kuvan elokuva kertoi meille 1900-luvun alun käsityksestä miehen osasta perheen päänä?
7. Miten tasa-arvo kehitys on parantanut naisten ja lasten asemaa perhe-elämässä viimeisten vuosikymmenien aikana?

Elokuvan katsomisen jälkeen voidaan myös tehdä seuraavia tehtäviä:

1. Pienryhmätehtävä: Perheväkivallan tarkastelu elokuvan Oppipoika pohjalta

Jaa oppijat pienryhmiin, jossa he keskustelevat elokuvassa esiintyneistä perheväkivallan muodoista. Ryhmät keskustelevat seuraavista kysymyksistä:
– Mitä erilaisia väkivallan ilmenemismuotoja he huomasivat?
– Oliko kyse fyysisestä, emotionaalisesta, seksuaalisesta tai taloudellisesta väkivallasta?
– Nostakaa keskustelussa esille esimerkiksi elokuvan tapahtumia, jotka edustivat kutakin perheväkivallan muotoa.

Oppijat tutkivat pienryhmissä, miten naisten ja lasten asema on muuttunut 1900-öuvulla perheissä ja yhteiskunnassa yleisesti. Pohtikaa sitä, millaisia oikeuksia ja mahdollisuuksia
naisilla ja lapsilla oli vuosisadan alussa verrattuna nykypäivään. Mitkä asiat ovat vaikuttaneet siihen, että naisten ja lasten asema on parantunut yhteiskunnassa viime vuosikymmeninä?
Ryhmät pohtivat, miten perheen eristyneisyys saarella vaikutti sen jäsenten väliseen vuorovaikutukseen ja mahdollisuuksiin vastustaa perheen isän väkivaltaista käytöstä. Oliko
saarella ololla vaikutusta siihen, että perheenjäsenet eivät voineet helposti hakea apua tai turvaa ulkopuolisilta? Mitkä muut mahdolliset tekijät vaikuttivat siihen, että perheen oli vaikea
vastustaa perheen isää?

Lopuksi ryhmät tutustuvat perheiden mahdollisuuksiin vastustaa perheväkivaltaa ja mistä voi saada apua, jos sitä tarvitsee. Kenen on mahdollista puuttua perheväkivaltaan, jos sitä
havaitsee? Mitä tukiverkkoja ja palveluita on saatavilla? Miettikää keinoja, joilla perheväkivaltaan voi puuttua nykyaikana.

Jokainen ryhmä esittelee havaintonsa ja keskustelee niistä koko luokan kanssa. Mitä oppilaat oppivat perheväkivallan eri muodoista ja sen historiallisesta kehityksestä? Miten
oppilaat näkevät perheiden nykyiset mahdollisuudet vastustaa perheväkivaltaa ja mistä voi saada apua, jos sitä tarvitsee? Miten elokuva onnistui mielestänne kuvaamaan elämää 1930-luvulla?

Yhteenveto:

Elokuva Oppipoika kuljettaa katsojan matkalle majakanvartijan perheen elämään, jota varjostaa perhettään rautaisella otteella hallitseva majakanvartijana toimiva perheen isä.
Tarina saa uuden käänteen, kun saarelle saapuu uusi oppipoika, valmis tekemään mitä tahansa välttyäkseen palaamasta takaisin lastenkotiin. Oppipoika kuvaa myös ystävyyden
merkitystä ja sitä, miten perhe lopulta nousee tyrannimaisesti heitä hallitsevaa isää vastaan. Elokuva on suunnattu erityisesti yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille katsojille, jotka voivat
pohtia sen herättämiä teemoja ja keskustella niistä syvällisemmin. Elokuvassa on perheväkivaltaa sisältäviä kohtauksia, jotka voivat järkyttää herkimpiä katsojia.

Tekijä: Laura Roschier/Mediametka

 

Katso elokuva verkossa

Vuokrattavissa:

Elisa Viihde
SF Anytime
Telia Play

Tietoa elokuvasta

Oppiaineet

 • maantieto
 • psykologia
 • ruotsi
 • terveystieto

Avainsanat

 • elokuvanlukutaito
 • identiteetti ja ihmisenä kasvaminen
 • ihmissuhteet
 • kotimainen
 • miljöö ja ajankuva
 • naisen asema
 • oppimateriaalit
 • pelko
 • puvustus ja pukusuunnittelijan ammatti
 • rohkeus
 • tunnetaidot

Koulutusasteet

 • lukiot ja ammatillinen koulutus
 • yläkoulut

Lajityypit

 • draama

Ikärajat

 • K-12

Palkinnot

 • Jussi

Tuotantoyhtiö

 • Långfilm