Oppipoika elokuvan juliste

Esittäminen on luvanvaraista

Suomen tekijänoikeuslain mukaisesti elokuvien julkista esittämistä varten tarvitaan voimassa oleva lupa. Elokuvalisenssin Yhdistelmäluvalla voit esittää elokuviamme.

Oppipoika

2013 | 93 min | K-12 | draama

On vuosi 1939. 13-vuotias poika nimeltään Karl saapuu Ahvenmaalla sijaitsevalle Lånskärin saarelle. Siellä pojan on tarkoitus oppia majakanvartijan työ olemalla majakkamestari Hasselbondin oppipoikana, mikä ei olekaan helppo pesti. Alkaa jännittävä trilleri, joka on täynnä valintoja.

Elokuva voitti Jussi-palkinnon parhaasta pukusuunnittelusta.

Ennakkotehtävät:

 1. Ennen elokuvan katsomista voitte pyytää oppilaita tutustumaan lyhyesti vuoden 1939 historiaan ja sen merkittäviin tapahtumiin Suomessa ja maailmalla.

Keskusteluaiheet:

 1. Saaren symboliikka

  Keskustelkaa saaren symbolisesta merkityksestä tarinassa. Mitä saari edustaa eri hahmoille? Miten saari vaikuttaa tarinan tunnelmaan ja teemoihin?

 2. Perhesuhteet

  Analysoikaa Hasselbondin perheen dynamiikkaa elokuvassa. Millaisia perhesuhteita elokuvassa on esitetty? Kuinka perhesuhteet vaikuttavat tarinan kulkuun ja hahmojen valintoihin?

 3. Nuoruus ja unelmat

  Pohtikaa Karl ja Gustaf -hahmojen unelmia ja tavoitteita. Miten nuoruus ja kasvaminen näkyvät tarinassa? Millaisia valintoja nuoret tekevät elokuvan aikana?

 4. Symbolismi elokuvassa

  Etsikää elokuvasta symbolisia elementtejä ja kohtauksia. Millaisia merkityksiä nämä symbolit voivat kantaa? Mitä elokuvan symbolit kertovat tarinasta ja hahmoista?

 5. Historiallinen tausta

  Tutustukaa vuoden 1939 historiaan ja siihen, miten se vaikuttaa tarinan tapahtumiin. Millaisia historiallisia tapahtumia mainitaan elokuvassa? Kuinka aika ja paikka vaikuttavat tarinan tunnelmaan?

Tehtävät elokuvan katsomisen jälkeen:

 1. Kirjoittakaa esseitä tai raportteja saaren symbolisesta merkityksestä elokuvassa.
 2. Valitkaa yksi hahmo ja analysoikaa hänen kasvutarinansa ja muutoksensa elokuvan aikana.
 3. Vertailkaa Karl ja Gustaf -hahmojen unelmia ja tavoitteita sekä niiden vaikutusta tarinaan.
 4. Etsikää elokuvasta yksi symbolinen elementti ja kirjoittakaa siitä analyysi sen mahdollisista merkityksistä.
 5. Laatikaa yhdessä pienimuotoinen historiaprojekti, joka tutkii vuoden 1939 historiaa Suomessa ja sen vaikutusta elokuvan tapahtumiin.

Yhteenveto:

Tämä oppimateriaali auttaa oppilaita ymmärtämään elokuvan viestejä perhesuhteista, nuoruudesta, unelmista ja symboliikasta. Se rohkaisee oppilaita syventymään elokuvan moniin teemoihin ja ymmärtämään niiden yhteyksiä historiaan. Elokuvan ja oppimateriaalin yhdistelmä sopii erityisesti yläkouluille ja lukioille, jotka voivat keskustella ja analysoida elokuvan monipuolisia elementtejä.

Oppimateriaalin tekijä: Elokuvalisenssi

Katso elokuva verkossa

Vuokrattavissa:

Elisa Viihde
SF Anytime
Telia Play

Tietoa elokuvasta

Oppiaineet

 • maantieto
 • psykologia
 • ruotsi

Avainsanat

 • elokuvanlukutaito
 • identiteetti ja ihmisenä kasvaminen
 • ihmissuhteet
 • kotimainen
 • miljöö ja ajankuva
 • oppimateriaalit
 • pelko
 • puvustus ja pukusuunnittelijan ammatti
 • rohkeus
 • tunnetaidot

Koulutusasteet

 • lukiot ja ammatillinen koulutus
 • yläkoulut

Lajityypit

 • draama

Ikärajat

 • K-12

Palkinnot

 • Jussi

Tuotantoyhtiö

 • Långfilm