Back to moviesNext movie

Esittäminen on luvanvaraista

Suomen tekijänoikeuslain mukaisesti elokuvien julkista esittämistä varten tarvitaan voimassa oleva lupa. Elokuvalisenssin Yhdistelmäluvalla voit esittää elokuviamme.

Pyydä Elisa Viihde -koodia

Saat Elisa Viihde-koodin kun, olet syöttänyt PIN-koodisi. Koodi lähetetään myös sähköpostitse.

Lue

Eläinoikeusjuttu

2022 | 82 min | K-12 | dokumentti

Aktivistit ovat taistelleet vuosikymmeniä eläinten oikeuksien puolesta. Onnistuvatko he voittamaan taistelun lihatuotantoa vastaan vai onko ruokateollisuus pysäyttämätön? Elokuva kuvaa eläintuotannon rakenteellista olemusta ja systemaattista vallankäyttöä kolmen keskushenkilön kautta. He käyvät Daavidin ja Goljatin taistelua voittamattomalta tuntuvaa teollisuutta vastaan, ja ovat valmiita saavuttamaan tavoitteensa hinnalla millä hyvänsä. Brutaalit salakuvat, joita aktivistit ovat kuvanneet ovat aiheuttaneet useita kansainvälisiä skandaaleja, mutta onnistuvatko he lopulta muuttamaan mitään?

Elokuvan katsomisen jälkeen voidaan käydä keskustelua seuraavista kysymyksistä:

1. Olivatko aktivistit oikeutettuja salakuvaamaan sikatilallisten tiloilla? Miksi olivat tai miksi eivät olleet?
2. Millaista haittaa dokumentin mukaan sikatilallisille koitui salakuvaamisen takia?
3. Jos eläinten huonot olot eivät muuten tule julkisuuteen onko salakuvaamisella mielestäsi oikeus tuoda näitä epäkohtia julkisuuteen?
4. Mikä olisi mielestäsi oikeudenmukainen keino tuoda tuotantoeläinten elinolosuhteita julkiseen keskusteluun esimerkiksi Suomessa?

Elokuvan katsomisen jälkeen voidaan myös tehdä seuraavia tehtäviä:

1. Paritehtävä: Eettinen keskustelu tuotantoeläinten oikeuksista

Jaa oppijat pareihin ja anna kullekin parille aikaa keskustella tuotantoeläinten oikeuksia koskevista eettisistä kysymyksistä elokuvan pohjalta. Pyydä heitä käyttämään elokuvassa
esiin tulleita esimerkkejä ja näkökulmia argumentoinnissaan. Pyydä pareja valitsemaan aihe, josta he väittelevät keskenään puolesta ja vastaan. Aiheita voi olla esimerkiksi:
– Salakuvaamisen oikeutus vs. sikatilallisten oikeudet
– Tuotantoeläinten elinolosuhteet vs. taloudellinen kannattavuus
– Lihansyönnin eettisyys
– Omien tavoitteiden edistäminen aktivismin keinoin vs. omien tavoitteiden
edistäminen politiikan keinoin
– Turkistarhojen eettisyys

Kehota pareja valitsemaan ensin keskustelun ensimmäiseksi puoleksi vastakkaiset mielipiteet keskusteltavaan asiaan. Parien tulisi ensin argumentoida mielipidettään valitusta
näkökulmasta ja keskustella miksi he pitävät tiettyjä käytäntöjä eettisesti oikeina tai vääriä tuotantoeläinten kohtelussa.
Puolessa välissä keskustelua, kehota pareja vaihtamaan roolia ja ottamaan vastakkainen näkökulma. Heidän tulee argumentoida ja puolustaa toisen näkökulman kannalta niitä
asioita, joita he aiemmin pitivät vastustettavina tai hyväksyttävinä.

Anna parien keskustella ja argumentoida vuorotellen kumpikin näkökulma kunnolla, antaen toisilleen tilaa esittää näkemyksensä ja vasta-argumentteja. Pyydä pareja kirjoittamaan
argumentteja muistiin keskustelun jälkeen.

Lopuksi pyydä pareja jakamaan havaintonsa keskustelun herättämistä ajatuksista ja tunteista. Kehota heitä pohtimaan, miten vastakkaisen näkökulman esittäminen vaikutti
heidän ajattelutapaansa ja ymmärrykseensä aiheesta. Tämä tehtävä auttaa oppilaita harjoittelemaan argumentointitaitojaan ja syventämään
ymmärrystään tuotantoeläinten oikeuksia koskevista eettisistä kysymyksistä. Lisäksi se kannustaa empatiaan ja eri näkökulmien ymmärtämiseen.

Yhteenveto:

Eläinoikeusjuttu on dokumenttielokuva, joka kuvaa aktivismin, politiikan ja yksilön mahdollisuuksia edistää eläinten oikeuksia ja tuotantoeläinten olosuhteita. Elokuva tarjoaa
ainutlaatuisen näkökulman tuotantoeläinten elinolosuhteisiin ja niiden oikeuksia ajavien aktivistien elämään. Elokuva herättää paljon eettisiä kysymyksiä niin tuotantoeläinten olosuhteista, aktivismin haasteista kuin politiikan keinoista vaikuttaa eläinten elinolosuhteisiin Suomessa. Elokuvassa on kohtauksia, joissa tuotantoeläimiä kuvataan ahdistavissa tilanteissa. Elokuva
sopii yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille.

Oppimateriaalin tekijä: Laura Roschier/Mediametka

 


Tietoa elokuvasta

Oppiaineet

 • biologia
 • filosofia
 • yhteiskuntaoppi
 • ympäristöoppi

Avainsanat

 • ajatuksia herättävä
 • aktivismi
 • eläinten oikeudet
 • etiikka
 • informatiivinen
 • kotimainen
 • oppimateriaalit
 • politiikka
 • rohkeus

Koulutusasteet

 • lukiot ja ammatillinen koulutus
 • yläkoulut

Lajityypit

 • dokumentti

Ikärajat

 • K-12

Tuotantoyhtiö

 • Aurora Studios