Back to moviesNext movie
Laulu koti-ikävästä elokuvan juliste

Esittäminen on luvanvaraista

Suomen tekijänoikeuslain mukaisesti elokuvien julkista esittämistä varten tarvitaan voimassa oleva lupa. Elokuvalisenssin Yhdistelmäluvalla voit esittää elokuviamme.

Pyydä Elisa Viihde -koodia

Saat Elisa Viihde-koodin kun, olet syöttänyt PIN-koodisi. Koodi lähetetään myös sähköpostitse.

Lue

Laulu koti-ikävästä

2013 | 90 min | S | dokumentti

Dokumenttielokuva Laulu koti-ikävästä kertoo kahdessa maassa – Ruotsissa ja Suomessa – kasvaneesta oululaismuusikosta Kai Latvalehdosta. Keski-ikäinen mies tekee matkan lapsuusmaisemiinsa Göteborgiin eläkeikäisen isänsä Tauno Latvalehdon kanssa. Isä ja poika käyvät automatkan aikana keskustelua elämänsä eri vaiheita muistaen. Elokuvan livetaltiointeina tehty musiikki siivittää tarinan kehittymistä 1970 luvulta nykypäivään.

Elokuvan katsomisen jälkeen voidaan käydä keskustelua seuraavista kysymyksistä:

1. Miten dokumentissa hyödynnettiin musiikkia? Mitä lisäarvoa musiikkiesitykset mielestäsi toivat dokumenttiin?
2. Elokuvassa käsitellään ruotsinsuomalaisuutta sekä ruotsinsuomalaisten kokemuksia. Millaisia olivat ruotsinsuomalaisten lasten kokemukset ruotsalaisissa kouluissa? Minkä tekijöiden uskot vaikuttaneet heidän kokemuksiinsa?
3. Vanhempien tai huoltajien päätöksillä voi olla valtava vaikutus lasten elämään. Miten vanhempien päätökset olivat vaikuttaneet dokumentin päähenkilön Kain elämään?
4. Kai Latvalehto kertoo dokumentissa kokevansa ulkopuolisuuden kokemuksia. Mistä uskot ulkopuolisuuden tunteen kumpuavan? Millaisia vaikutuksia ulkopuolisuuden tunteella voi olla yksilön elämään?
5. Miten kuvailisit dokumentin isän Taunon ja pojan Kain välistä suhdetta? Miten suhde kehittyy dokumentin aikana?
6. Miten suomalaisuutta kuvataan dokumentissa ruotsinsuomalaisten toimesta? Millaisia asioita suomalaisuuteen liitetään?
7. Millaiseksi kuvailisit dokumentin tunnelmaa?

Elokuvan katsomisen jälkeen voidaan myös tehdä seuraavia tehtäviä:

1. Suomalaisten siirtolaisuus Ruotsissa

Dokumentissa puhutaan paljon suomalaisten siirtolaisuudesta Ruotsissa. Tutustukaa pareittain tähän ilmiöön, joka oli voimakkainta etenkin 1960- ja 1970 -luvuilla. Etsikää vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
– Kuinka paljon suomalaisia on lähtenyt siirtolaisiksi Ruotsiin?
– Mitkä tekijät ajoivat suomalaisia lähtemään siirtolaisiksi Ruotsiin?
– Millaisia kokemuksia suomalaisilla oli Ruotsista?

2. Oman elämän soundtrack

Dokumentissa tärkeässä roolissa oli myös musiikki. Pohtikaa omaa elämäänne ja sen tapahtumia. Jokainen oppija kirjoittaa ylös n. 5-10 oman elämänsä tärkeintä tapahtumaa, jotka ovat vaikuttaneet eniten oman identiteetin kehittymiseen. Tämän jälkeen pohtikaa, mitkä kappaleet voisivat sopia näihin elämäntapahtumiin ja luokaa siten oman elämänne soundtrack. Tehtävä on hyvin henkilökohtainen, minkä vuoksi elämäntapahtumia tai kappaleita ei ole syytä jakaa muun ryhmän kanssa, paitsi jos oppija itse niin haluaa.

3. Minun identiteetti -kollaasi

Dokumentissa Kai pohtii paljon omaa identiteettiään. Tämän tehtävän tarkoituksena on saada oppijat pohtimaan myös omaa identiteettiään. Tehtävää varten tarvitsette esim. sanomalehtiä tai muita lehtiä.
Pyydä jokaista oppijaa tekemään lista asioista, jotka määrittelevät hänet yksilönä. Näitä voivat olla esimerkiksi kulttuuritausta, perhe, harrastukset, arvot, uskomukset ja tulevaisuuden tavoitteet. Etsikää sitten lehdistä kuvia, jotka kuvastavat näitä asioita. Halutessaan asioita voi myös piirtää. Kootkaa kuvat ja/tai piirrokset kollaasiin ja lisätkää niihin lyhyt tarina siitä, miten kukin elementti kuvastaa omaa identiteettiä. Halutessaan oppijat voivat kertoa kollaasistaan muulle ryhmälle.

Yhteenveto:

Laulu koti-ikävästä on dokumenttielokuva, joka soveltuu parhaiten yläkoulun 8.-9.- luokkalaisille sekä toiselle asteelle. Dokumentissa pohditaan ruotsinsuomalaista identiteettiä, minkä vuoksi se soveltuu esimerkiksi ruotsin kielen, psykologian tai elämänkatsomustiedon opetukseen. Lisäksi dokumentissa on paljon musiikkia, minkä takia sen katselu soveltuu hyvin myös musiikin opetukseen. Dokumentissa käsitellään jonkun verran alkoholismia sekä etenkin vanhemman alkoholismia, minkä vuoksi opettajan on hyvä käyttää harkintaa ennen elokuvan näyttämistä.

Oppimateriaalin tekijä: Minna Laakso / Mediametka

Katso elokuva verkossa

Vuokrattavissa:

Elisa Viihde
SF Anytime
Telia Play

Ostettavissa:

SF Anytime

Tietoa elokuvasta

Oppiaineet

 • elämänkatsomustieto
 • historia
 • musiikki
 • psykologia
 • ruotsi
 • suomen kieli ja kirjallisuus
 • yhteiskuntaoppi

Avainsanat

 • dokumentti
 • Eurooppa
 • identiteetti ja ihmisenä kasvaminen
 • informatiivinen
 • kotimainen
 • kulttuurit
 • kunnioittava
 • luokkaerot
 • maahanmuutto
 • musiikki
 • oppimateriaalit
 • perhe
 • ruotsin kieli
 • ruotsinsuomalaisuus
 • tasa-arvo
 • vanhemmuus
 • yhdenvertaisuus

Koulutusasteet

 • lukiot ja ammatillinen koulutus
 • yläkoulut

Lajityypit

 • dokumentti

Ikärajat

 • S

Palkinnot

 • Jussi

Tuotantoyhtiö

 • Klaffi