Alaska Highway elokuvan juliste

Esittäminen on luvanvaraista

Suomen tekijänoikeuslain mukaisesti elokuvien julkista esittämistä varten tarvitaan voimassa oleva lupa. Elokuvalisenssin Yhdistelmäluvalla voit esittää elokuviamme.

Alaska Highway (Alcan Highway)

2013 | 75 min | S | dokumentti, draama

Alaska Highway on roadmovie jossain muualla olemisen unelmasta. Vailla vakituista osoitetta elävän Hesen vaikeudet kulminoituvat Suomen talveen. Lumi, pakkanen ja irtonainen elämäntapa eivät sovi yhteen. Hese on määrittänyt optimaaliseksi asuinpaikaksi ihmiselle Vancouver Islandin Kanadan länsirannikolla.

Hesen kodin pitää kuitenkin pystyä liikkumaan. Sen pitää olla tyylikäs ja sen on pakko olla halpa. Unelman ensimmäinen pala löytyy Alaskasta noin 4000 kilometrin päästä Vancouver Islandilta. Se on 63-vuotias rekanraato, jonka Hese on valinnut alustaksi kodilleen. Alaska Highway on elokuva Hesen yrityksestä korjata auto, rakentaa sen päälle koti ja ajaa Vancouver Islandille. (Lähde: Koulukino)

Materiaalin yhteys oppiaineisiin:

• Historia: Tutkii toisen maailmansodan aikaa ja Alaskan valtatien rakentamista.
• Yhteiskuntaoppi: Analysoi yhteisöllisyyttä ja ihmisten selviytymisstrategioita vaikeissa olosuhteissa.
• Kulttuurintuntemus: Pohtii elokuvan kulttuurisia elementtejä ja niiden vaikutusta tarinaan.

Elokuvan jälkeen läpikäytävät kysymykset ja keskusteluaiheet:

1. Historiallinen konteksti:
• Miten toisen maailmansodan aikakausi ja sotilaalliset tarpeet vaikuttivat Alaskan valtatien rakentamiseen?
• Millaisia haasteita tietyöläiset kohtasivat sodan aikana?

2. Yhteisöllisyys ja selviytymisstrategiat:
• Miten elokuva kuvaa yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä vaikeissa olosuhteissa?
• Mitä selviytymisstrategioita tietyöläiset käyttivät?

3. Kulttuurilliset elementit:
• Miten paikalliset kulttuurilliset elementit näkyvät elokuvassa?
• Onko elokuvassa esillä kulttuurisia konflikteja tai yhteisymmärrystä?

4. Henkilöhahmot ja niiden kehitys:
• Miten päähenkilöiden hahmot kehittyvät tarinan aikana?
• Kuinka sota ja rakennusprojekti vaikuttavat henkilöhahmojen muutoksiin?

Tehtävät elokuvan jälkeen:

1. Historiallinen tutkimusprojekti:
• Tutki lisää toisen maailmansodan aikaa ja Alaskan valtatien historiaa.
• Laadi esitys tai raportti, jossa esittelet löydöksesi.

2. Yhteisöllinen projekti:
• Kehitä suunnitelma yhteisöllisestä projektista, joka voisi auttaa ihmisiä vaikeissa olosuhteissa.
• Esittele suunnitelma ja perustele valintasi.

3. Kulttuurien vertailu:
• Vertaa elokuvan kulttuurisia elementtejä nykypäivän vastaaviin tilanteisiin.
• Kirjoita essee, jossa arvioit kulttuurien samankaltaisuuksia ja eroja.

4. Henkilöhahmojen analyysi:
• Valitse yksi elokuvan päähenkilö ja analysoi hänen motiivejaan, konfliktejaan ja kehitystään.
• Laadi essee tai esitys tuloksistasi.

Yhteenveto:

Oppimateriaali tarjoaa historiallisen näkökulman toisen maailmansodan aikaiseen rakennusprojektiin. Materiaalin avulla oppilaat voivat syventää ymmärrystään historiasta, yhteisöllisyydestä ja kulttuurien kohtaamisista. Tehtävät haastavat oppilaita soveltamaan oppimaansa ja kehittämään kriittistä ajatteluaan. Materiaali soveltuu erityisesti lukioon ja korkeakoulutasolle.

Oppimateriaalin on tuottanut Elokuvalisenssi

Katso elokuva verkossa

Vuokrattavissa:

Apple TV
Elisa Viihde
Google Play Movies
SF Anytime
Telia Play

Ostettavissa:

Apple TV
Google Play Movies
SF Anytime

Tietoa elokuvasta

Oppiaineet

 • historia
 • yhteiskuntaoppi

Avainsanat

 • erilaisuus
 • globaalikasvatus
 • identiteetti ja ihmisenä kasvaminen
 • kotimainen
 • oppimateriaalit
 • vaikeuksien voittaminen
 • yhteistyö

Koulutusasteet

 • lukiot ja ammatillinen koulutus
 • yläkoulut

Lajityypit

 • dokumentti
 • draama

Ikärajat

 • S

Tuotantoyhtiö

 • Made