Back to moviesNext movie
Kuva takaisin pintaan dokumentista.

Esittäminen on luvanvaraista

Suomen tekijänoikeuslain mukaisesti elokuvien julkista esittämistä varten tarvitaan voimassa oleva lupa. Elokuvalisenssin Yhdistelmäluvalla voit esittää elokuviamme.

Pyydä Elisa Viihde -koodia

Saat Elisa Viihde-koodin kun, olet syöttänyt PIN-koodisi. Koodi lähetetään myös sähköpostitse.

Lue

Takaisin pintaan

2016 | 90 min | S | dokumentti

Takaisin pintaan kertoo neljästä suomalaisesta sukeltajasta ja heidän tovereistaan, jotka viranomaisia uhmaten hakevat menehtyneet ystävänsä vedenalaisesta luolasta kotiin.

Luolasukellusryhmä kohtaa pahimman painajaisensa, kun kaksi ryhmän jäsentä menehtyy syvälle luolaan Norjassa. Onnettomuudesta selvinneet sukeltajat päättävät koota oman pelastusryhmän ja hakea menehtyneet ystävänsä luolasta pois sen jälkeen, kun kansainvälisesti koordinoitu nosto-operaatio todetaan liian vaaralliseksi. Hengenvaarallinen sukellus joudutaan suorittamaan sekä viranomaisilta että uutisvälineiltä salassa.

Sukeltajat ovat kokeneita ammattilaisia, jotka ovat tehneet luolasukelluksia jo vuosien ajan. Tämänkertaista sukellusta ei kuitenkaan voi verrata aiempiin. He joutuvat kohtaamaan menehtyneet ystävänsä äärimmäisissä olosuhteissa, joista ovat itse selvinneet hengissä vain muutamia viikkoja aiemmin. Ryhmä on kuitenkin määrätietoisesti päättänyt tuoda ystävänsä takaisin kotiin. Elokuvassa salaista operaatiota seurataan useiden kameroiden avulla sukeltajien rinnalla sekä veden pinnalla että syvällä pinnan alla.

Takaisin pintaan on tarina hengenvaarallisesta operaatiosta ja pyyteettömästä ystävyydestä, jossa kaveria ei jätetä, edes oman hengen uhalla.

Keskusteluaiheet:

 1. Pelastusoperaatiot ja pelastustyö

  Keskustelkaa elokuvan keskeisestä teemasta, pelastusoperaatioista ja pelastustyöstä äärimmäisissä olosuhteissa. Mitä haasteita tällaisissa tilanteissa voi olla? Mitä vaaditaan onnistuneelta pelastusoperaatiolta?

 2. Ryhmätyö ja ystävyys

  Pohtikaa elokuvan näkökulmasta ystävyyden merkitystä ja ryhmädynamiikkaa. Miten vahva ystävyys voi vaikuttaa ihmisten päätöksiin ja toimintaan? Miksi ryhmätyö ja luottamus ovat tärkeitä pelastustehtävissä?

 3. Riskit ja päätöksenteko

  Tutustukaa yhdessä elokuvassa esitettyihin riskitilanteisiin ja siihen, miten sukeltajat joutuivat tekemään hengenvaarallisia päätöksiä. Keskustelkaa siitä, kuinka päätöksentekoprosessi toimii kriisitilanteissa.

 4. Mentaalinen ja fyysinen valmistautuminen

  Tarkastelkaa sukeltajien fyysistä ja mentaalista valmistautumista vaaralliseen operaatioon. Mitä tällaiset operaatiot vaativat henkisesti ja fyysisesti? Keskustelkaa myös stressin hallinnasta.

 5. Viranomaisten ja uutisvälineiden rooli

  Analysoikaa elokuvassa esitettyä suhdetta viranomaisten ja uutisvälineiden kanssa. Miksi operaatio päätettiin pitää salassa? Miten media vaikuttaa pelastustehtäviin ja niiden onnistumiseen?

Tehtävät elokuvan katsomisen jälkeen:

 1. Kirjoita esseitä tai pidä ryhmäkeskusteluja siitä, miten ystävyys ja ryhmätyö näkyvät elokuvassa ”Takaisin pintaan”. Mitä opimme näistä teemoista?
 2. Tee esityksiä tai kirjoita raportti siitä, miten sukeltajat valmistautuivat fyysisesti ja mentaalisesti vaaralliseen operaatioon. Mitä heidän valmistautumisestaan voimme oppia?
 3. Tutustukaa muiden vastaavien pelastusoperaatioiden historiaan ja analysoikaa niiden onnistumisia ja haasteita. Vertailkaa niitä ”Takaisin pintaan” -elokuvan tilanteeseen.
 4. Keskustelkaa elokuvassa esiintyneestä päätöksenteosta ja riskienhallinnasta. Voisitteko itse kuvitella olevanne samassa tilanteessa? Miten toimisitte?
 5. Tutustukaa sukelluksen ja vedenalaisten pelastusoperaatioiden perusteisiin. Voitteko löytää lisätietoa näistä aiheista ja jakaa oppimianne asioita luokan kanssa?

Yhteenveto:

Tämä oppimateriaali auttaa oppilaita syventämään ymmärrystään pelastusoperaatioista, päätöksenteosta stressaavissa tilanteissa ja ryhmädynamiikasta äärimmäisissä olosuhteissa. Samalla se rohkaisee heitä pohtimaan ystävyyden merkitystä ja kehittämään kriittistä ajattelua. Materiaali soveltuu lukioon, toisen asteen koulutukseen ja yläasteelle, erityisesti yläasteen yläluokille.

Oppimateriaalin tekijä: Elokuvalisenssi

Katso elokuva verkossa

Vuokrattavissa:

Telia Play

Tietoa elokuvasta

Oppiaineet

 • historia
 • psykologia
 • suomen kieli ja kirjallisuus
 • terveystieto

Avainsanat

 • ihmissuhteet
 • kotimainen
 • oppimateriaalit
 • pelko
 • ystävyys

Koulutusasteet

 • lukiot ja ammatillinen koulutus
 • yläkoulut

Lajityypit

 • dokumentti

Teemat ja kokoelmat

 • tositapahtumiin perustuva

Ikärajat

 • S

Tuotantoyhtiö

 • Kameron