Back to moviesNext movie

Esittäminen on luvanvaraista

Suomen tekijänoikeuslain mukaisesti elokuvien julkista esittämistä varten tarvitaan voimassa oleva lupa. Elokuvalisenssin Yhdistelmäluvalla voit esittää elokuviamme.

Pyydä Elisa Viihde -koodia

Saat Elisa Viihde-koodin kun, olet syöttänyt PIN-koodisi. Koodi lähetetään myös sähköpostitse.

Lue
Traileri

Hulluna onnesta

2017 | 116 min | K-12 | draama, komedia

Hulluna onnesta (alkup. La pazza gioia) on italialainen elokuva, joka kertoo kahdesta naisesta, Beatricesta ja Donatellasta, jotka ovat psykiatrisessa laitoksessa. He ovat hyvin
erilaisia persoonallisuuksiltaan: Beatrice on energinen ja puhelias, kun taas Donatella on hiljainen ja sulkeutunut.
Kahden naisen välille kehittyy ystävyys ja he päättävät karata laitoksesta yhdessä kohti seikkailua. Pakoonsa he käyttävät vanhaa autoa ja kokevat monia erilaisia ja
odottamattomia tilanteita matkallaan, jotka haastavat heidän käsityksensä elämästä ja itsestään. Elokuva käsittelee ystävyyttä, vapautta ja hulluuden käsitettä monipuolisella tavalla, samalla tuoden esille huumoria ja syvyyttä näiden kahden naisen tarinan kautta.

Elokuvan katsomisen jälkeen voidaan käydä keskustelua seuraavista kysymyksistä:

1. Yleisesti ottaen ihmiset katsovat eniten elokuvia suomeksi tai englanniksi. Miltä sinusta tuntui katsella italiankielistä elokuvaa? Oliko katselukokemus jotenkin erilainen verrattuna suomen- tai englanninkielisiin elokuviin?
2. Miltä elokuvan hahmojen arkielämä psykiatrisessa hoitolaitoksessa Villa Biondissa vaikutti?
3. Elokuvan tapahtumapaikkana toimi Italian Toscana. Miten miljöö vaikutti elokuvan tunnelmaan?
4. Elokuvassa kuvattiin kahden psykiatrisessa hoitolaitoksessa asuvan naisen elämää. Miten elokuvassa kuvattiin mielenterveysongelmien hoitoa?
5. Millä tavoin Beatricen ja Donatellan ihmissuhde kehittyi elokuvan aikana? Mitkä tekijät vaikuttivat ihmissuhteen kehittymiseen?
6. Millainen on Donatellan suhde hänen äitiinsä? Miten äitisuhde on vaikuttanut Donatellan elämään ja persoonaan?
7. Miten Beatricen ja Donatellan pakomatka sujui? Millaisia haasteita heille tuli vastaan ja miten he selvisivät niistä?
8. Yllättivätkö jotkut elokuvan kohtaukset sinua? Jos kyllä, niin mitkä?
9. Millaisia tunteita elokuvan päähenkilöt herättivät sinussa? Koitko ymmärrystä heidän teoilleen ja toiminnalleen?
10. Mitä elokuva kertoo ystävyyden merkityksestä? Mitä ystävyys merkitsee sinulle?

Elokuvan katsomisen jälkeen voidaan myös tehdä seuraavia tehtäviä:

1. Mitä onnellisuus on?

Onnellisuus ja sen etsiminen on yksi elokuvan tärkeimmistä teemoista. Tehkää yksilötehtävänä analyysi onnellisuudesta. Pyydä jokaista oppijaa etsimään erilaisia lähteitä,
jotka käsittelevät onnellisuutta. Jokainen oppija tutkii lähteitä ja pohtivat sitä kautta, mitä onnellisuuden sanotaan olevan. Pohtikaa seuraavia kysymyksiä:
– Miten onnellisuus määritellään? Millaisia erilaisia määritelmiä sille on?
– Mitkä tekijät vaikuttavat ihmisten onnellisuuteen?
– Mikä on oma näkemyksesi onnellisuudesta? Eroaako se jotenkin tutkimiesi lähteiden määritelmästä?
Jokainen oppija kirjoittaa lyhyen kirjallisen esseen näiden kysymysten pohjalta.

2. Henkilöanalyysi Beatricesta tai Donatellasta

Valitkaa jompikumpi elokuvan päähenkilöistä; Beatrice tai Donatella. Kirjoittakaa kirjallinen henkilöanalyysi valitsemastanne henkilöhahmosta.
Pohdi Beatricen tai Donatellan persoonallisuutta, kehitystä ja vuorovaikutusta muiden elokuvan hahmojen kanssa. Pohdi eri kohtauksia elokuvasta. Kirjoita ylös kuvaus henkilöstä:
millaiset ovat hänen ulkoiset piirteensä, millainen on hänen persoonallisuutensa, mitä hänen taustasta kerrotaan? Miten henkilön tarina kehittyy elokuvan kuluessa? Millaisia päätöksiä
hahmo tekee? Millaisia seurauksia näillä päätöksillä on? Hyödynnä esimerkkejä elokuvasta tukeaksesi omia johtopäätöksiäsi sekä tulkintojasi.

Yhteenveto:

Hulluna onnesta kertoo kahdesta naisesta, Beatricesta ja Donatellasta, sekä heidän pakomatkastaan psykiatrisesta hoitolaitoksesta. Elokuva soveltuu parhaiten toisen asteen
opiskelijoille ja sen kautta voidaan pohtia esim. onnellisuuden tai ystävyyden merkitystä. Erityisen hyvin elokuva sopii psykologian, filosofian sekä elämänkatsomustiedon
oppitunneille. Opettajan on hyvä tiedostaa, että elokuvassa kuvataan erilaisia mielenterveyden ongelmia sekä käsitellään myös itsemurhaa. Jotkut kohtaukset saattavat
olla ahdistavia herkimmille katsojille.

Oppimateriaalin tekijä : Minna Laakso/Mediametka

Katso elokuva verkossa

Vuokrattavissa:

Apple TV
Blockbuster
Elisa Viihde
Google Play Movies
SF Anytime
Telia Play
Viaplay

Ostettavissa:

Apple TV
Blockbuster
Elisa Viihde
Google Play Movies
SF Anytime
Viaplay

Katsottavissa ilmaiseksi:

Cineasterna

Tietoa elokuvasta

Oppiaineet

 • psykologia
 • suomen kieli ja kirjallisuus
 • terveystieto
 • yhteiskuntaoppi

Avainsanat

 • ajatuksia herättävä
 • erilaisuus
 • Eurooppa
 • humoristinen
 • identiteetti ja ihmisenä kasvaminen
 • ihmissuhteet
 • Italia
 • kaveritaidot
 • kulttuurit
 • luonto
 • mediakasvatus
 • mielenterveys
 • miljöö ja ajankuva
 • naisen asema
 • oppimateriaalit
 • rakkaus
 • rohkeus
 • toisten tukeminen
 • vapaus
 • vuorovaikutustaidot
 • ystävyys

Koulutusasteet

 • lukiot ja ammatillinen koulutus
 • yläkoulut

Lajityypit

 • draama
 • komedia

Ikärajat

 • K-12

Tuotantoyhtiö

 • Scanbox