Esittäminen on luvanvaraista

Suomen tekijänoikeuslain mukaisesti elokuvien julkista esittämistä varten tarvitaan voimassa oleva lupa. Elokuvalisenssin Yhdistelmäluvalla voit esittää elokuviamme.

Hulluna onnesta

2017 | 116 min | K-12 | draama, komedia

Hulluna onnesta (alkup. La pazza gioia) on italialainen elokuva, joka kertoo kahdesta naisesta, Beatricesta ja Donatellasta, jotka ovat psykiatrisessa laitoksessa. He ovat hyvin erilaisia persoonallisuuksiltaan: Beatrice on energinen ja puhelias, kun taas Donatella on hiljainen ja sulkeutunut.

Kahden naisen välille kehittyy ystävyys ja he päättävät karata laitoksesta yhdessä kohti seikkailua. Pakoonsa he käyttävät vanhaa autoa ja kokevat monia erilaisia ja odottamattomia tilanteita matkallaan, jotka haastavat heidän käsityksensä elämästä ja itsestään.

Elokuva käsittelee ystävyyttä, vapautta ja hulluuden käsitettä monipuolisella tavalla, samalla tuoden esille huumoria ja syvyyttä näiden kahden naisen tarinan kautta.

Elokuvan teemat:

 • Mielenterveys
 • Ystävyys
 • Vapaus
 • Yhteiskunta
 • Identiteetti

Elokuvan tavoitteet:

 • Viihdyttää ja koskettaa katsojia
 • Herättää ajatuksia ja tunteita elokuvan aiheista
 • Tarjota mahdollisuus oppia jotain Toscanan historiasta ja kulttuurista, sekä italialaisesta elokuvasta ja sen tyylilajeista

Yhteys oppiaineisiin:

 • Äidinkieli ja kirjallisuus
 • Draama
 • Yhteiskuntaoppi
 • Psykologia
 • Kulttuurintuntemus
 • Etiikka
 • Elokuva- ja mediakasvatus

Keskusteluaiheet elokuvan jälkeen:

1. Beatricen ja Donatellan persoonallisuudet ja suhde:

  • Miten elokuva kuvaa Beatricen ja Donatellan persoonallisuuksia ja heidän suhdettaan toisiinsa?
  • Mitä heillä on yhteistä, ja mitä heitä erottaa toisistaan?

2. Hoitolaitos ja sen henkilökunta:

  • Miten elokuva kuvaa hoitolaitosta ja sen henkilökuntaa?
  • Onko hoitolaitos mielestäsi hyvä vai huono paikka olla? Miten se kohtelee potilaitaan?

3. Toscanan maisemat ja kulttuuri:

  • Miten elokuva esittää Toscanan maisemia ja kulttuuria?
  • Miten nämä elementit vaikuttavat elokuvan tunnelmaan ja merkitykseen?

4. Yhteiskunnan asenteet ja odotukset:

  • Miten elokuva kuvaa yhteiskunnan asenteita ja odotuksia naisia ja mielenterveysongelmia kohtaan?
  • Miten elokuva kritisoi tai ironisoi erilaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä, kuten rikkautta, valtaa, julkkiskulttuuria ja uskontoa?

5. Elokuvan loppuratkaisu:

  • Miten elokuva päättyy? Oletko tyytyväinen elokuvan loppuratkaisuun? Miksi tai miksi ei?

Tehtävät elokuvan jälkeen:

1. Draamakomedia-analyysi:

  • Kirjoita arvio siitä, miten elokuva onnistuu luomaan draamakomedian.
  • Vertaa elokuvaa muihin draamakomedioihin ja analysoi, mitä elementtejä elokuva käyttää luomaan huumoria ja jännitystä.

2. Historiallinen tai kulttuurinen tutkimus:

  • Tee pieni tutkimus jostakin elokuvassa esiintyneestä historiallisesta tai kulttuurisesta ilmiöstä tai henkilöstä.
  • Kerro, mitä löysit ja miten se liittyy elokuvaan. Esimerkiksi voit tutkia Toscanan historiaa, italialaista psykiatriaa, Paolo Virzin elokuvia tai jotakin elokuvan hahmoista.

3. Kuvakäsikirjoitus:

  • Tee oma kuvakäsikirjoitus elokuvan jostakin kohtauksesta.
  • Piirrä kuvat, kirjoita dialogi ja ohjeet.
  • Analysoi, miten elokuva käyttää kuvaa, ääntä ja leikkausta luomaan tunnelmaa ja merkityksiä.

4. Elokuva-arvostelu:

  • Tee oma elokuva-arvostelu, jossa kerrot mielipiteesi elokuvasta.
  • Käytä perusteluja ja esimerkkejä elokuvasta.
  • Vertaile elokuvaa muihin Paolo Virzin elokuviin ja italialaisen elokuvan tyylilajeihin.

Eseetutkimus:

  • Kirjoita oma essee, jossa pohdit elokuvan merkitystä elokuvaklassikkona.
  • Käytä elokuvan lisäksi muita lähteitä, kuten elokuvakriitikoiden, historioitsijoiden tai kulttuurintutkijoiden tekstejä.
  • Kerro, miksi elokuva on niin tunnettu ja arvostettu taidemuoto, ja mitä se edustaa elokuvataiteelle ja yhteiskunnalle.

Elokuvan yhteys opetussuunnitelmaan:

Elokuvan katsominen ja siihen liittyvät tehtävät tukevat opetussuunnitelman perusteiden tavoitteita ja sisältöjä eri oppiaineissa, kuten äidinkieli ja kirjallisuus, historia ja yhteiskuntaoppi, kuvataide ja musiikki. Elokuvan avulla voidaan kehittää oppilaiden monilukutaitoa, kriittistä ajattelua, vuorovaikutustaitoja, kulttuurista osaamista ja eettistä vastuullisuutta. Elokuvan avulla voidaan myös edistää oppilaiden hyvinvointia, mielenterveyttä ja elämänhallintaa.

Tämä oppimateriaali soveltuu erityisesti yläkoulun ja lukion oppilaille, mutta sitä voi myös käyttää alakoulun vanhempien luokkien kanssa. Materiaali on suunniteltu joustavaksi ja muokattavaksi eri oppimistilanteisiin ja -tarpeisiin. Se on tarkoitettu innostamaan ja motivoimaan oppilaita elokuvan katsomiseen ja analysointiin, sekä herättämään kiinnostusta elokuvataiteeseen ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

Oppimateriaali soveltuu yläkouluihin ja lukioon.

Oppimateriaalin on tuottanut Elokuvalisenssi

Katso elokuva verkossa

Vuokrattavissa:

Apple TV
Blockbuster
Elisa Viihde
Google Play Movies
SF Anytime
Telia Play
Viaplay

Ostettavissa:

Apple TV
Blockbuster
Elisa Viihde
Google Play Movies
SF Anytime
Viaplay

Tietoa elokuvasta

Oppiaineet

 • psykologia
 • suomen kieli ja kirjallisuus
 • terveystieto
 • yhteiskuntaoppi

Avainsanat

 • ajatuksia herättävä
 • erilaisuus
 • humoristinen
 • identiteetti ja ihmisenä kasvaminen
 • ihmissuhteet
 • Italia
 • kaveritaidot
 • kulttuurit
 • luonto
 • mediakasvatus
 • mielenterveys
 • miljöö ja ajankuva
 • naisen asema
 • oppimateriaalit
 • rakkaus
 • rohkeus
 • toisten tukeminen
 • vapaus
 • vuorovaikutustaidot
 • ystävyys

Koulutusasteet

 • lukiot ja ammatillinen koulutus
 • yläkoulut

Lajityypit

 • draama
 • komedia

Ikärajat

 • K-12

Tuotantoyhtiö

 • Scanbox