Esittäminen on luvanvaraista

Suomen tekijänoikeuslain mukaisesti elokuvien julkista esittämistä varten tarvitaan voimassa oleva lupa. Elokuvalisenssin Yhdistelmäluvalla voit esittää elokuviamme.

Miss Viborg

2022 | 100 min | K-12 | draama, komedia

Tarina alkaa tanskalaisen pikkukaupunki Viborgin lähiöstä, jossa eläkeläinen Solvej tapaa kapinoivan 17-vuotiaan Katen odottamattomien tapahtumien kautta. Elokuva kertoo heidän välilleen syntyneestä epätavallisesta ystävyydestä ja haaveistaan nähdä elämää Viborgin ulkopuolella.

Ohjaus: Marianne Blicher
Pääosissa: Ragnhild Kaasgaard, Isabella Hansen, Kristian Halken, Josephine Park

Huom. Ei DVD- tai Blu-ray-jakelua.

Teemat:

 • Ystävyys elokuvissa
 • Ikääntyminen ja vanhuus
 • Kulttuurien kohtaaminen
 • Tanskalainen elokuva
 • Elämäntaidot ja päätöksenteko
 • Visuaalinen ilmaisu elokuvissa

Yhteys oppiaineisiin:

 • Äidinkieli ja kirjallisuus
 • Yhteiskuntaoppi
 • Taide ja ilmaisutaito
 • Opinto-ohjaus
 • Kulttuurintuntemus

Tehtävät:

Tehtävät soveltuvat yläkouluun ja lukioon.

 1. Äidinkieli ja kirjallisuus: Ohjaa keskusteluun elokuvan tapahtumista ja henkilöhahmoista. Analysoi Solvejin ja Katen ystävyyden kehitystä ja miten se vaikutti heidän elämiinsä. Voit myös pyytää opiskelijoita kirjoittamaan elokuva-arvostelun elokuvasta.
 2. Yhteiskuntaoppi ja kulttuurintuntemus: Esittele elokuvan ohjaaja, Tanskan kulttuuri ja mistä asioista Tanska tunnetaan. Keskustelkaa siitä, miten elokuva heijastaa tanskalaisia arvoja ja normeja. Syvennä keskustelua elokuvan teemoista ja niiden yhteyksistä tanskalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Keskustelkaa eettisistä kysymyksistä, joita elokuva herättää.
 3. Taide ja ilmaisutaito: Analysoi elokuvan visuaalista tyyliä, kuvakerrontaa ja äänisuunnittelua. Mitä elokuvan estetiikka kertoo sen teemoista? Tutki elokuvan visuaalista ilmaisua ja kerro, miten se vaikuttaa tarinan kerrontaan. Voit myös pyytää opiskelijoita tekemään omia visuaalisia havaintoja elokuvasta.
 4. Opinto-ohjaus: Puhu elokuvan opetuksesta ja uravaihtoehdoista Tanskassa. Keskustelkaa elokuvan teemoista, jotka liittyvät elämänvalintoihin ja tulevaisuuden suunnitteluun. Mitä opiskelijat voivat oppia elokuvasta omien tavoitteidensa asettamiseen?

Oppimateriaalin on tuottanut Elokuvalisenssi

Katso elokuva verkossa

Vuokrattavissa:

Apple TV
Google Play Movies
Rakuten TV
SF Anytime
Viaplay

Ostettavissa:

Apple TV
Google Play Movies
Rakuten TV
SF Anytime
Viaplay

Tietoa elokuvasta

Oppiaineet

 • oppilaanohjaus
 • psykologia
 • suomen kieli ja kirjallisuus
 • terveystieto
 • yhteiskuntaoppi

Avainsanat

 • ajatuksia herättävä
 • arkinen
 • humoristinen
 • hyvinvointi ja arjen taidot
 • identiteetti ja ihmisenä kasvaminen
 • ihmissuhteet
 • kaveritaidot
 • kulttuurit
 • kunnioittava
 • mielikuvitusta rikastuttava
 • oppimateriaalit
 • päihteet
 • rohkeus
 • tunnetaidot
 • unelmat
 • vanheneminen
 • vuorovaikutustaidot
 • yhteistyö
 • ystävyys

Koulutusasteet

 • lukiot ja ammatillinen koulutus
 • yläkoulut

Lajityypit

 • draama
 • komedia

Ikärajat

 • K-12

Tuotantoyhtiö

 • Scanbox