Back to moviesNext movie

Esittäminen on luvanvaraista

Suomen tekijänoikeuslain mukaisesti elokuvien julkista esittämistä varten tarvitaan voimassa oleva lupa. Elokuvalisenssin Yhdistelmäluvalla voit esittää elokuviamme.

Pyydä Elisa Viihde -koodia

Saat Elisa Viihde-koodin kun, olet syöttänyt PIN-koodisi. Koodi lähetetään myös sähköpostitse.

Lue

Tenavat-elokuva

2015 | 78 min | S | animaatio, komedia, seikkailu

Tenavat-elokuva on klassinen amerikkalainen komedia, joka perustuu Charles M. Schulzin rakastettuun sarjakuvasarjaan ”Peanuts”. Julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 2015, tämä
animaatioelokuva herätti henkiin Schulzin ikoniset hahmot, kuten Charlie Brown, Snoopy, Lucy, Linus ja muut Tenavat-sarjan hahmot.
Elokuva kertoo tarinan Charlie Brownista, ikuiseen epäonneen ja vaatimattomuuteen taipuvaisesta pojasta, joka haluaa voittaa sydämensä valitun, Punahiuksisen tytön, huomion. Matkallaan Charlie Brown saa rohkaisua ja tukea ystäviltään, erityisesti rakkaalta koiraltaan Snoopyltä. Elokuva seuraa Charlie Brownin seikkailuja ja kommelluksia, kun hän yrittää
voittaa Punahiuksisen sydämen ja saavuttaa oman paikkansa maailmassa. Tenavat-elokuvaa on kiitelty sen uskollisuudesta alkuperäiselle sarjakuvamateriaalille sekä
siitä, miten se onnistuu tuomaan Schulzin hahmot ja tarinan nykypäivän yleisölle. Elokuva säilyttää Tenavat-sarjan tunnistettavan huumorin ja syvällisemmät teemat, kuten ystävyys,
itseluottamus ja hyväksytyksi tuleminen, jotka ovat tehneet sarjasta niin rakastetun vuosien varrella. Visuaalisesti elokuva on upea, ja se hyödyntää modernia animaatiotekniikkaa tuoden Schulzin hahmot ja maailman eloon värikkäästi ja elävästi. Lisäksi elokuva on saanut kiitosta sen sydämellisestä tarinasta, joka puhuttelee sekä lapsia että aikuisia. Kaiken kaikkiaan Tenavat-elokuva on ihastuttava kunnianosoitus Schulzin perinnölle ja tarjoaa koko perheelle hauskaa ja sydämellistä viihdettä.

Elokuvan katsomisen jälkeen voidaan käydä keskustelua seuraavista kysymyksistä:

1. Keskustelkaa eri hahmojen persoonallisuudesta ja siitä, miten he kohtaavat erilaisia tilanteita elokuvassa. Mitä voimme oppia heidän toiminnastaan ja reaktioistaan?
2. Mitä vahvuuksia näitte eri hahmoissa elokuvassa?
3. Mitä hahmot tekivät hyvin tai millaisia positiivisia ominaisuuksia heillä oli?
4. Kehota oppilaita valitsemaan yksi Tenavat-hahmo ja perustelemaan valintansa. Mitä heidän valintansa kertoo heidän omista vahvuuksistaan ja persoonallisuuksistaan?
5. Kehota oppilaita jakamaan suosikkikohtauksensa ja kertomaan, miksi se oli heidän mielestään erityinen. Mitä he pitivät kohtauksessa hauskana tai koskettavana?
6. Pohdikaa, miten hahmot vuorovaikuttivat keskenään ja miten he osoittivat ystävyyttä ja tukea toisilleen. Mitä voimme oppia siitä, miten hyvät ystävät toimivat?
7. Kysykää oppilailta, mitä he ajattelevat elokuvan sanoman tai opetuksen. Mitä he oppivat elokuvasta ja miten voimme soveltaa näitä opetuksia omassa elämässämme?

Keskustelun tueksi:

Vahvuuksia voivat olla esimerkiksi:

Luovuus: Kyky ajatella innovatiivisesti ja löytää uusia ratkaisuja.
Sinnikkyys: Kyky jatkaa pyrkimyksiä vaikeuksista huolimatta ja ponnistella tavoitteiden saavuttamiseksi.
Empatia: Kyky asettua toisen ihmisen asemaan ja ymmärtää heidän tunteitaan ja tarpeitaan.
Yhteistyötaidot: Kyky työskennellä muiden kanssa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi ja tukea toisiaan.
Itseohjautuvuus: Kyky hallita omia toimintojaan ja tehdä päätöksiä itsenäisesti.
Positiivinen asenne: Kyky nähdä mahdollisuudet vaikeuksien sijaan ja suhtautua elämään myönteisesti.
Ratkaisukeskeisyys: Kyky etsiä ja toteuttaa ratkaisuja ongelmiin sekä oppia virheistä.
Vastuullisuus: Kyky ottaa vastuu omista teoistaan ja valinnoistaan sekä kunnioittaa muita ja ympäristöä.
Kyky oppia jatkuvasti: Kyky nähdä jokainen kokemus oppimismahdollisuutena ja pyrkiä jatkuvasti kehittymään.
Ilo ja innostuneisuus: Kyky nauttia tekemisestä ja löytää iloa oppimisesta ja saavutuksista.

Lisää positiivisen pedagogiikan vahvuuksia löytyy helposti esimerkiksi googlettamalla : positiivinen pedagogiikka ja vahvuudet.

Elokuvan katsomisen jälkeen voidaan myös tehdä seuraavia tehtäviä:

Tutustukaa vahvuuksiinne Tenavat-elokuvan inspiroimana.

1) Vahvuuskartta

Keskustelkaa seuraavista kysymyksistä:
– Mitä vahvuuksia näitte eri hahmoissa elokuvassa?
– Mitä hahmot tekivät hyvin tai millaisia positiivisia ominaisuuksia heillä oli?
Keskustelun jälkeen piirtäkää paperille vahvuuskartta ja kirjoittakaa siihen omat vahvuutenne
ja positiiviset ominaisuutenne. Voitte ottaa mallia Tenavat-hahmoista tai keksiä omia
vahvuuksia.

2) Vahvuuksien tunnistaminen

Jaa oppijat pieniin ryhmiin. Kukin oppija kertoo vuorollaan ryhmälleen yhden vahvuutensa.
Myös toiset oppijat voivat kuvailla toisten oppijoiden vahvuuksia ryhmässä. Kertojaa kannustetaan vahvuudesta. Ryhmä voi myös keskustella siitä, mitä vahvuuksia he
haluaisivat itsessään tulevaisuudessa kehittää. Jokainen oppija valitsee oman vahvuutensa ja näyttelee siitä lyhyen improvisaatiokohtauksen joko yksin tai kaverin kanssa. Muut oppijat arvioivat esityksen ja
antavat siitä kannustavaa palautetta.

3) Vahvuuspiirros

Jokainen oppija piirtää itselleen kuvan, jossa hän esittelee yhtä omista vahvuuksistaan. Vain mielikuvitus on rajana, miten itsensä ja vahvuutensa voi piirtää tai esittää.
Kuvan voi myös koristella ja halutessaan oppijat voivat esitellä ne muulle ryhmälle.

Yhteenveto:

Tenavat-elokuva on viehättävä animaatioseikkailu, joka tarjoaa hauskaa viihdettä sekä lapsille että aikuisille. Elokuva sopii erityisesti perheille ja alakouluikäisille lapsille, mutta se
tarjoaa myös viihdettä ja opetuksia kaikenikäisille katsojille. Elokuvan teemat keskittyvät ystävyyteen, itsetuntoon ja unelmien tavoitteluun. Se seuraa tuttujen ”Peanuts”-sarjakuvahahmojen seikkailuja ja kommelluksia, kun he kohtaavat
erilaisia haasteita ja oppivat arvokkaita elämän opetuksia matkallaan. Elokuva korostaa vahvuuksien ja positiivisen ajattelun merkitystä, kannustaen katsojia tunnistamaan omat vahvuutensa ja käyttämään niitä menestyksekkäästi.
Tenavat-elokuvan vahvuutena on sen kyky viihdyttää ja samalla tarjota opetuksia ja pohdittavaa katsojilleen. Se luo lämpimän ja innostavan ilmapiirin, joka kannustaa katsojia olemaan rohkeita, empaattisia ja luovia. Elokuvan sopivuus vahvuuksien tunnistamiselle ja positiivisen ajattelun edistämiselle tekee siitä arvokkaan työkalun sekä kasvatuksessa että viihteenä.

Oppimateriaalin tekijä: Laura Roschier/Mediametka

Katso elokuva verkossa

Vuokrattavissa:

Apple TV
Blockbuster
Google Play Movies
Microsoft Store
Rakuten TV
SF Anytime
Telia Play
Viaplay

Ostettavissa:

Apple TV
Blockbuster
Google Play Movies
Microsoft Store
Rakuten TV
SF Anytime
Viaplay

Suoratoistettavissa:

Disney Plus

Tietoa elokuvasta

Oppiaineet

 • englanti

Avainsanat

 • ajatuksia herättävä
 • arkinen
 • humoristinen
 • ihmissuhteet
 • intertekstuaalinen
 • kaveritaidot
 • kulttuurinen osaaminen
 • lämminhenkinen
 • mielikuvitusta rikastuttava
 • onnistumisen kokemuksia
 • oppimateriaalit
 • optimistinen
 • rakkaus
 • roolimallit
 • selkeä
 • tunnetaidot
 • turvallinen
 • vuorovaikutustaidot
 • yhteistyö
 • ystävyys

Koulutusasteet

 • alakoulut
 • esikoulut

Lajityypit

 • animaatio
 • komedia
 • seikkailu

Ikärajat

 • S

Tuotantoyhtiö

 • 20th Century Fox