Esittäminen on luvanvaraista

Suomen tekijänoikeuslain mukaisesti elokuvien julkista esittämistä varten tarvitaan voimassa oleva lupa. Elokuvalisenssin Yhdistelmäluvalla voit esittää elokuviamme.

Minä, Daniel Blake

2016 | 100 min | K-7 | draama

”I, Daniel Blake” on draamaelokuva, joka kertoo Daniel Blakesta, 59-vuotiaasta brittimiehestä, joka kamppailee terveysongelmien ja byrokraattisen vyyhdin kanssa.

Tarina alkaa, kun Daniel saa sydänkohtauksen ja hänen lääkärinsä kieltää palaamasta töihin. Hän hakee sairauspäivärahaa, mutta törmää monimutkaiseen ja armottomaan sosiaaliturvajärjestelmään, joka ei näytä ymmärtävän hänen tilannettaan. Byrokraattinen labyrintti pakottaa hyppimään läpi monien vaikeiden esteiden saadakseen tukea, jota hän tarvitsee.

Samalla hän kohtaa Katie-nimisen yksinhuoltajaäidin ja hänen kaksi lastaan, jotka ovat myös järjestelmän armoilla. Daniel ja Katie muodostavat vahvan ystävyyssuhteen auttaen toisiaan selviytymään vaikeuksien keskellä.

Elokuva käsittelee ihmisten kohtaamia vaikeuksia ja haasteita nykypäivän yhteiskunnassa, erityisesti sosiaaliturvajärjestelmän byrokraattisuutta ja inhimillisten tarpeiden unohtamista. Se tarkastelee myös yhteisön voimaa ja solidaarisuutta vaikeina aikoina.

Elokuva palkittiin Bafta-palkinnolla kategoriassa ”Outstanding British Film of the Year”.

Elokuvan teemat ja tavoitteet:

”Elokuvan teemoja ovat mm. köyhyys, byrokratia, ihmisarvo ja ystävyys. Elokuvan tavoitteena on herättää keskustelua yhteiskunnallisista epäkohdista ja kannustaa katsojia pohtimaan sosiaaliturvajärjestelmän haasteita ja vaikutuksia ihmisten elämään. Elokuvan avulla voidaan myös tutkia henkilöhahmojen kehitystä ja ihmisten kykyä selviytyä vaikeuksista.”

Elokuvan katsomisen jälkeen läpikäytävät kysymykset ja keskusteluaiheet:

1. Miten elokuva kuvaa Daniel Blaken ja muiden hahmojen elämän vaikeuksia? Mitä haasteita he kohtaavat sosiaaliturvajärjestelmän kanssa?
2. Millainen rooli ystävyydellä on elokuvassa? Miten Daniel ja Kate tukevat toisiaan vaikeina hetkinä?
3. Mitä mieltä olet elokuvan kuvauksesta köyhyydestä ja ihmisten kohtelusta? Miten elokuva herätti tunteita ja ajatuksia?
4. Kuinka elokuva kommentoi yhteiskunnallisia epäkohtia ja byrokratiaa? Millaisia viestejä se välittää katsojille?

Tehtävät elokuvan jälkeen:

1. Kirjoita essee, jossa analysoit elokuvan käsittelemiä teemoja, erityisesti köyhyyttä ja byrokratiaa. Käytä esimerkkejä elokuvasta ja omia näkemyksiäsi.
2. Tutki oman maasi sosiaaliturvajärjestelmää ja vertaa sitä elokuvan esittämään brittiläiseen järjestelmään. Miten ne eroavat ja millaisia yhtäläisyyksiä on?
3. Laadi lista toimenpiteistä, joita voitaisiin tehdä parantaakseen sosiaaliturvajärjestelmiä ja vähentääköyhyyttä. Pohtikaa näitä toimenpiteitä ryhmissä ja esitelkää ehdotuksenne luokassa.
4. Elokuvassa Daniel Blakella on taito puuseppänä. Voitaisiinko hän käyttää taitojaan ansaitakseen elantonsa muilla tavoin? Laadi luettelo luovista tavoista ansaita elantonsa.
5. Elokuvan lopussa jää avoimeksi, mitä tapahtuu Danielille ja Katen elämässä. Kirjoita jatko-osa elokuvalle ja päätä heidän tarinansa.

Yhteenveto:

Elokuvan katsominen ja siihen liittyvät tehtävät tukevat opetussuunnitelman perusteiden tavoitteita ja sisältöjä eri oppiaineissa, kuten yhteiskuntaoppi, psykologia, elämänkatsomustieto ja äidinkieli ja kirjallisuus. Elokuvan avulla voidaan myös edistää oppilaiden empatiakykyä, kriittistä ajattelua ja yhteiskunnallista osaamista. Opetusmateriaali soveltuu erityisesti yläkoulun ja lukion oppilaille, mutta sitä voi myös käyttää alakoulun vanhempien luokkien kanssa.

Oppimateriaalin tekijä: Elokuvalisenssi

Katso elokuva verkossa

Vuokrattavissa:

Apple TV
Blockbuster
Elisa Viihde
Rakuten TV
SF Anytime
Telia Play
Viaplay

Ostettavissa:

Apple TV
Blockbuster
Elisa Viihde
Rakuten TV
SF Anytime

Tietoa elokuvasta

Oppiaineet

 • yhteiskuntaoppi

Avainsanat

 • ajatuksia herättävä
 • etiikka
 • hyvinvointi ja arjen taidot
 • ihmissuhteet
 • informatiivinen
 • köyhyys
 • luokkaerot
 • oppimateriaalit
 • vaikeuksien voittaminen
 • ystävyys

Koulutusasteet

 • lukiot ja ammatillinen koulutus
 • yläkoulut

Lajityypit

 • draama

Ikärajat

 • K-7

Palkinnot

 • Bafta

Tuotantoyhtiö

 • Scanbox