Back to moviesNext movie

Esittäminen on luvanvaraista

Suomen tekijänoikeuslain mukaisesti elokuvien julkista esittämistä varten tarvitaan voimassa oleva lupa. Elokuvalisenssin Yhdistelmäluvalla voit esittää elokuviamme.

Pyydä Elisa Viihde -koodia

Saat Elisa Viihde-koodin kun, olet syöttänyt PIN-koodisi. Koodi lähetetään myös sähköpostitse.

Lue
Traileri

Ihmeotukset – Dumbledoren Salaisuudet

2022 | 142 min | K-12 | fantasia, seikkailu

Fantasiaelokuva Ihmeotukset: Dumbledoren salaisuudet vie katsojansa Harry Potterista tuttuun J.K. Rowlingin maagiseen maailmaan. Fantasiaelokuva sarjan kolmannessa
elokuvassa elokuvan tarina seuraa nuorta Albus Dumbledorea ja hänen oppilastaan, Salazar Slytherinin esiintuojaa Newt Scamanderia, kun he yrittävät estää pimeitä voimia nousemasta
ja paljastavat samalla sydämeen käyvän salaisuuden Dumbledoren menneisyydestä. Elokuva tarjoaa jännitystä, seikkailua ja syvällistä pohdintaa hyvän ja pahan välisestä
taistelusta. Elokuvan on ohjannut ja käsikirjoittanut taiteellisesti lahjakas David Yates, ja se on täynnä upeita visuaalisia efektejä ja maagisia kohtauksia. Näyttelijäsuoritukset ovat erinomaisia, erityisesti Jude Lawn esittäessä nuorta Dumbledorea ja Eddie Redmaynen tuoden eloon sympaattisen ja omintakeisen Newt Scamanderin. Elokuva on saanut kiitosta erityisesti visuaalisesta ilmeestään, näyttelijäsuorituksistaan ja mielikuvituksellisesta tarinankerronnastaan. Elokuva Ihmeotukset: Dumbledoren salaisuudet on kerännyt useita palkintoehdokkuuksia, kuten Oscar-ehdokkuuksia parhaista visuaalisista efekteistä ja parhaasta lavastuksesta. Lisäksi se on voittanut useita palkintoja eri elokuva-alan gaalatilaisuuksissa, kuten parhaasta äänisuunnittelusta ja parhaasta kuvauksesta. Elokuva on ansainnut paikkansa suosittujen ja arvostettujen fantasiaelokuvien joukossa ja jatkaa lumoamistaan katsojia ympäri maailmaa.

Elokuvan katsomisen jälkeen voidaan käydä keskustelua seuraavista kysymyksistä:

1. Miten elokuvassa kuvataan Dumbledoren ja Grindelwaldin välistä suhdetta ja sen vaikutusta juoneen? Miten heidän henkilökohtainen historiansa vaikuttaa
heidän nykyisiin tekoihinsa ja valintoihinsa?
2. Miten elokuvan hahmot, kuten Newt Scamander ja Albus Dumbledore, navigoivat moraalisten valintojen ja valinnanvapauden teemoissa? Mitä heidän päätöksensä kertovat heidän luonteistaan ja arvoistaan?
3. Miten elokuva käsittelee magian ja vallan käyttöä? Miten Grindelwaldin tavoitteet ja metodit heijastavat tämän teeman vaaroja ja eettisiä kysymyksiä?
4. Miten elokuvassa käsitellään perheen ja lojaaliuden teemoja, erityisesti Dumbledoren ja hänen perheensä kautta? Miten nämä teemat vaikuttavat hahmojen toimintaan ja heidän suhteisiinsa toisiinsa?
5. Millainen rooli ihmeotuksilla ja eläimillä on elokuvan juonessa ja teemojen kehittämisessä? Miten Newt Scamanderin suhde näihin olentoihin heijastaa
elokuvan laajempia viestejä ja moraalisia opetuksia?

Elokuvan katsomisen jälkeen voidaan myös tehdä seuraavia tehtäviä:

1. Pienryhmätehtävä: Ihmeotukset: Dumbledoren salaisuudet ja elokuva-analyysi

Jaa oppijat 3–4 hengen pienryhmiin. Muistelkaa ryhmissä elokuvan tärkeimpiä tapahtumia ja kohtauksia. Jokainen ryhmä luo aikajanan elokuvan tapahtumista, johon merkitään ylös
keskeiset juonenkäänteet ja hahmojen päätökset. Pyydä ryhmiä myös merkitsemään juonikaavioon, miten hahmojen väliset suhteet kehittyivät elokuvan aikana.
Tämän jälkeen ryhmät siirtyvät hahmoanalyysiin. Pyydä jokaista ryhmää valitsemaan yksi elokuvan keskeinen hahmo ja analysoimaan hahmon luonnetta, motiiveja ja kehitystä tarinan
aikana. Keskustelkaa myös hahmon merkityksestä juonen etenemiselle ja muiden hahmojen kohtalolle.

Lopuksi ryhmät kirjoittavat lyhyet elokuva-arvostelut, jossa arvioidaan elokuvan eri näkökohtia. Keskittykää juonen kehittymiseen, hahmojen syvyyteen, teemojen käsittelyyn ja
visuaaliseen toteutukseen. Jokainen ryhmän jäsen voi lisätä omia näkökulmiaan ja mielipiteitään arvosteluun. Jokainen ryhmä esittelee muille luomansa juonikaaviot, hahmoanalyysit ja elokuva-arvostelut. Käyttäkää esittelyissä visuaalisia apuvälineitä.

Yhteenveto:

Ihmeotukset: Dumbledoren salaisuudet käsittelee monia syvällisiä teemoja, kuten moraalisia valintoja, rakkauden voimaa, valtaa ja sen väärinkäyttöä sekä ystävyyden merkitystä.
Elokuvassa seurataan Dumbledoren ja Grindelwaldin välisen suhteen kehittymistä, joka on täynnä monimutkaisia moraalisia kysymyksiä ja valintoja. Lisäksi elokuva tutkii magian
käytön eettisiä näkökulmia sekä perheen ja lojaaliuden merkitystä. Teemat, kuten moraaliset valinnat, ystävyys ja rakkaus, ovat universaaleja ja sopivia kaikenikäisille katsojille, mutta Ihmeotukset: Dumbledoren salaisuudet voi tarjota erityisen rikkaan ja opettavaisen kokemuksen yläkouluikäisille ja toisen asteen oppilaille. Elokuva haastaa katsojia pohtimaan moraalista vastuuta, hyvän ja pahan välistä rajaa sekä ystävyyden ja perheen merkitystä elämässä. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden syventää ymmärrystä maagisesta maailmasta ja sen monimutkaisista suhteista, jotka voivat innoittaa oppilaita pohtimaan omaa arvomaailmaansa ja moraalista kompassiaan.

Oppimateriaalin tekijä: Laura Roschier/Mediametka

Katso elokuva verkossa

Vuokrattavissa:

Apple TV
Blockbuster
Google Play Movies
Microsoft Store
Rakuten TV
SF Anytime
Viaplay

Ostettavissa:

Apple TV
Blockbuster
Google Play Movies
Microsoft Store
Rakuten TV
SF Anytime
Viaplay

Suoratoistettavissa:

Max

Tietoa elokuvasta

Oppiaineet

 • englanti
 • suomen kieli ja kirjallisuus

Avainsanat

 • ajatuksia herättävä
 • intertekstuaalinen
 • kunnioittava
 • mielikuvitusta rikastuttava
 • moninainen
 • oppimateriaalit
 • roolimallit
 • sankaritarina
 • ympäristökasvatus

Koulutusasteet

 • lukiot ja ammatillinen koulutus
 • yläkoulut

Lajityypit

 • fantasia
 • seikkailu

Teemat ja kokoelmat

 • halloween

Ikärajat

 • K-12

Tuotantoyhtiö

 • Warner Bros.