Back to moviesNext movie

Esittäminen on luvanvaraista

Suomen tekijänoikeuslain mukaisesti elokuvien julkista esittämistä varten tarvitaan voimassa oleva lupa. Elokuvalisenssin Yhdistelmäluvalla voit esittää elokuviamme.

Pyydä Elisa Viihde -koodia

Saat Elisa Viihde-koodin kun, olet syöttänyt PIN-koodisi. Koodi lähetetään myös sähköpostitse.

Lue
Traileri

West Side Story

2021 | 157 min | K-12 | draama, musikaali

West Side Story (2021) on Steven Spielbergin ohjaama musikaalielokuva, joka on uusintaversio vuoden 1961 samannimisestä klassikosta. Elokuva perustuu Arthur
Laurentsin, Leonard Bernsteinin ja Stephen Sondheimin luomaan menestysmusikaaliin. Tarina sijoittuu 1950-luvun New Yorkiin ja kuvaa kahden kilpailevan nuorisojengin,
valkoisten Jetsien ja puertoricolaisista koostuvien Sharksien, välistä konfliktia. Kuten alkuperäisessä tarinassa, elokuvan keskiössä on traaginen rakkaustarina Tony (Ansel
Elgort) ja Maria (Rachel Zegler) välillä, jotka joutuvat tasapainottelemaan rakkautensa ja heitä ympäröivän vihamielisyyden välillä.

Elokuva sai erinomaiset arvostelut kriitikoilta, jotka ylistivät erityisesti Spielbergin ohjausta, näyttelijäsuorituksia, koreografiaa ja visuaalista ilmettä. Erityisesti Rachel Zeglerin roolisuoritus Mariana ja Ariana DeBosen Anita herättivät laajaa huomiota ja kiitosta. DeBose voitti roolistaan parhaan naissivuosan Oscar-palkinnon vuonna 2022, mikä teki hänestä ensimmäisen afrolatina-näyttelijän, joka on voittanut tämän palkinnon. Lisäksi elokuva voitti myös parhaan lavastuksen Oscar-palkinnon, mikä korosti sen onnistunutta ajankuvan ja ympäristön luomista.West Side Story (2021) sai myös lukuisia muita palkintoehdokkuuksia ja -voittoja eri palkintogaaloissa. Se oli ehdolla muun muassa Golden Globe -gaalassa, jossa se voitti parhaan musikaali- tai komediaelokuvan palkinnon. Elokuvan kyky yhdistää klassinen tarina ja moderni elokuvatekniikka on saanut katsojilta ja kriitikoilta kiitosta, ja se jatkaa West Side Storyn perintöä yhtenä kaikkien aikojen rakastetuimmista musikaaleista.

Elokuvassa on myös viittauksia seksuaalivähemmistöihin. Yksi merkittävimmistä hahmoista on Anybodys, jota esittää ei-binäärinen näyttelijä Iris Menas.

Elokuvan katsomisen jälkeen voidaan käydä keskustelua seuraavista kysymyksistä:

1. Miten elokuvan päähenkilöiden, Tonyn ja Marian, välinen rakkaustarina heijastaa ennakkoluulojen ja vihan vaikutuksia? Voiko rakkaus voittaa ennakkoluulot, ja jos voi, niin miten?
2. Miten elokuva kuvaa jengikulttuurin vaikutusta nuorten elämään? Mikä saa nuoret liittymään jengeihin, ja miten yhteisön paine vaikuttaa heidän valintoihinsa?
3. Mitä elokuva kertoo rasismista ja syrjinnästä 1950-luvun New Yorkissa? Näetkö elokuvan käsittelemät teemat edelleen ajankohtaisina nykypäivänä?
4. Miten hahmojen unelmat ja toiveet eroavat heidän todellisesta elämästään? Mitä esteitä he kohtaavat yrittäessään saavuttaa unelmiaan, ja miten he käsittelevät näitä haasteita?
5. Millaisia roolimalleja ja johtajia elokuvan hahmoissa on? Miten esimerkiksi Tony ja Anita vaikuttavat ympärillään oleviin ihmisiin, ja mitä oppeja heiltä voi oppia?

Elokuvan katsomisen jälkeen voidaan myös tehdä seuraavia tehtäviä:

1. Vertaileva analyysi: Romeo ja Julia & West Side Story

Tutustukaa itsenäisesti Romeon ja Julian tarinaan. Voitte hyödyntää internet-lähteitä ja muuta saatavilla olevaa materiaalia. Tavoitteena on saada yleiskuva Romeon ja Julian
juonesta, keskeisistä hahmoista ja teemoista. Jaa sitten oppijat 3–4 hengen ryhmiin. Vertailkaa ryhmissä Romeon ja Julian sekä West Side Storyn juonia. Pohtikaa seuraavia kysymyksiä:
– Mitkä ovat keskeiset juonenkäänteet molemmissa tarinoissa?
– Miten rakastavaisten tarina etenee kummassakin teoksessa?
– Mitkä ovat suurimmat konfliktit ja kuinka ne ratkaistaan?

Piirtäkää kaavio, joka esittää kummankin tarinan pääkohdat. Voitte käyttää paperia ja kynää tai digitaalisia työkaluja. Kirjoittakaa ylös tärkeimmät tapahtumat ja miten ne liittyvät toisiinsa.
Tämän jälkeen vertailkaa Romeon ja Julian sekä West Side Storyn keskeisiä hahmoja.

Pohtikaa seuraavia kysymyksiä:
– Millaisia luonteenpiirteitä ja motiiveja hahmoilla on?
– Miten hahmot kehittyvät tarinan aikana?
– Miten hahmot käsittelevät rakkautta, konfliktia ja tragediaa?
Valitkaa hahmoista parit (esim. Romeo ja Tony, Julia ja Maria, Mercutio ja Riff, Tybalt ja Bernardo) ja analysoikaa heidän luonnettaan, motivaatioitaan ja kohtaloaan. Kirjoittakaa
pareista lyhyt yhteenveto, jossa vertailette heidän ominaisuuksiaan ja tekojaan. Jokainen ryhmä esittelee lyhyesti vertailunsa tulokset luokalle. Opettaja ohjaa yhteisen
keskustelun, jossa tarkastellaan esityksiä ja syvennetään ymmärrystä molemmista teoksista.

Voitte pohtia esim. seuraavia kysymyksiä:
– Mitä yhteistä ja mitä erilaista löydettiin?
– Miten aikakausi ja ympäristö vaikuttavat tarinoiden tapahtumiin ja hahmojen käyttäytymiseen?
– Mitä voimme oppia näistä traagisen rakkauden tarinoista?

2. Pienryhmätehtävä: Jengiytyminen ilmiönä

Ohjeistukset ryhmille:

– Käyttäkää elokuvan kohtauksia ja hahmojen kokemuksia esimerkkeinä analyysissänne.
– Pohtikaa syitä ja ratkaisuja monipuolisesti eri näkökulmista (sosiaalinen, taloudellinen, psykologinen).
– Kirjoittakaa ylös keskeisimmät huomiot ja ideat, jotta esityksen valmistelu on helpompaa.
– Olkaa valmiita vastaamaan kysymyksiin ja osallistumaan keskusteluun esitysten jälkeen.

Konfliktin analyysi

Pohtikaa ja analysoikaa ryhmissä elokuvan Jets- ja Sharks-jengien välistä konfliktia seuraavien kysymysten avulla:
– Mitkä ovat keskeisimmät syyt jengien väliseen konfliktiin? (Esim. ennakkoluulot, syrjintä, sosiaaliset ja taloudelliset olosuhteet)
– Miten jengien jäsenet perustelivat omaa toimintaansa ja väkivaltaa?
– Millaisia tunteita ja kokemuksia hahmot toivat esiin, jotka vaikuttivat heidän käyttäytymiseensä?

Jengiytymisen taustatekijät

Käsitelkää nuorison jengiytymisen syitä ja miettikää ratkaisuja ja ehkäiseviä toimenpiteitä seuraavien kysymysten avulla:
– Mitkä tekijät ajavat nuoria liittymään jengeihin? (Esim. yhteisöllisyyden tarve, suojelu, identiteetin etsintä, köyhyys, perheongelmat)
– Millaisia ennaltaehkäiseviä toimia voitaisiin toteuttaa koulussa, yhteisössä ja kotona, jotta nuoret eivät liittyisi jengeihin?
– Miten voitaisiin tukea nuoria, jotka ovat jo mukana jengeissä, jotta he voisivat irtautua väkivallasta ja rikollisuudesta?

Esitykset ja keskustelu

Jokainen ryhmä tiivistää analyysinsä ja ratkaisuehdotuksensa lyhyeen esitykseen. Jokainen ryhmä esittää tuotoksensa luokalle. Esitysten jälkeen voidaan käydä yhteistä keskustelua
esiin nousseista ideoista ja näkökulmista. Opettaja voi ohjata keskustelua ja kannustaa oppijoita pohtimaan, miten heidän omassa yhteisössään voitaisiin ehkäistä nuorisoväkivaltaa
ja jengiytymistä.

Yhteenveto:

West Side Story (2021) on Steven Spielbergin ohjaama musikaalielokuva, joka käsittelee ajattomia teemoja kuten rakkaus, ennakkoluulot, jengiytyminen ja sosiaalinen
epäoikeudenmukaisuus. Elokuva sijoittuu 1950-luvun New Yorkiin, missä kaksi nuorisojengiä, Jets ja Sharks, taistelevat hallinnasta kaupungin kaduilla. Keskellä tätä
konfliktia syttyy rakkaustarina Tonyn ja Marian välillä, jotka kuuluvat vastakkaisiin jengeihin. Elokuva käsittelee syvällisesti, kuinka viha ja ennakkoluulot voivat tuhota ihmisten elämät ja
rakkauden mahdollisuuden. Lisäksi se nostaa esiin tärkeitä yhteiskunnallisia kysymyksiä syrjinnästä ja integraatiosta. West Side Story sopii erinomaisesti yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille, koska se tarjoaa monipuolisia ja syvällisiä teemoja, jotka ovat ajankohtaisia ja tärkeitä nuorille. Elokuva herättää keskustelua rasismista, syrjinnästä ja väkivallasta, ja se tarjoaa tilaisuuden pohtia näitä ilmiöitä sekä niiden vaikutuksia yksilöihin ja yhteisöihin. Lisäksi elokuvan vahvat hahmot ja heidän kokemansa konfliktit auttavat nuoria ymmärtämään empatiaa ja monimutkaisia ihmissuhteita. Musikaalinen esitystapa ja visuaalisesti vaikuttavat kohtaukset tekevät elokuvasta helposti lähestyttävän ja viihdyttävän oppimiskokemuksen,
joka samalla tarjoaa syvällisiä opetuksia ja mahdollisuuksia kriittiseen ajatteluun.

Oppimateriaalin tekijä: Laura Roschier/Mediametka

Katso elokuva verkossa

Ostettavissa:

Apple TV
Blockbuster
Google Play Movies
SF Anytime
Viaplay

Vuokrattavissa:

Blockbuster
Google Play Movies
SF Anytime
Viaplay

Suoratoistettavissa:

Disney Plus

Tietoa elokuvasta

Oppiaineet

 • musiikki

Avainsanat

 • Amerikka
 • ihmissuhteet
 • maahanmuutto
 • miljöö ja ajankuva
 • oppimateriaalit
 • vuorovaikutustaidot

Koulutusasteet

 • lukiot ja ammatillinen koulutus
 • yläkoulut

Lajityypit

 • draama
 • musikaali

Teemat ja kokoelmat

 • rakkaustarina
 • sateenkaari

Ikärajat

 • K-12

Palkinnot

 • Oscar

Tuotantoyhtiö

 • 20th Century Fox