Back to moviesNext movie

Esittäminen on luvanvaraista

Suomen tekijänoikeuslain mukaisesti elokuvien julkista esittämistä varten tarvitaan voimassa oleva lupa. Elokuvalisenssin Yhdistelmäluvalla voit esittää elokuviamme.

Pyydä Elisa Viihde -koodia

Saat Elisa Viihde-koodin kun, olet syöttänyt PIN-koodisi. Koodi lähetetään myös sähköpostitse.

Lue

Sound of metal

2020 | 121 min | K-12 | draama, musikaali

Sound of Metalin luonteva moninaisuus koskettaa niin ihonväriä, taustoja, kykyjä, seksuaalisuutta kuin uskontoa ja uskonnottomuuttakin. Ihmiset pyritään näkemään arvokkaina juuri sellaisina kuin he ovat; jokainen on tietyssä pisteessä omalla matkallaan. Oppimateriaalit soveltuvat yläkouluihin, lukioihin sekä toisen asteen opetukseen. Oppimateriaalin teemoja: elokuvan äänisuunnittelu, kuurot ja kuurous, inklusiivisuus ja moninaisuus elokuvatuotannoissa ja valkokankaalla.

Elokuva voitti kaksi Oscaria: paras ääni ja paras elokuvaeditointi.

Keskusteluaiheet:

• Mikä oli ensivaikutelmanne elokuvasta?
• Opitteko jotain uutta kuuroudesta ja kuulovammaisten elämästä?
• Rubenille sanotaan elokuvassa, että hänen täytyy opetella olemaan kuuro. Mitä tällä tarkoitetaan? Mitä hänen tulee oppia?
• Ruben päätyy asumaan kuurojen yhteisöön harjoitellakseen kuulovammaisena elämistä. Miten hän eroaa muista asukkaista?
• Miksi Rubenilta kielletään yhteydenpito ulkomaailmaan?
• Elokuvan aikana Ruben löytää hiljalleen oman tapansa olla kuuro. Miksi luulette, että hän siitäkin huolimatta myy kaiken ja menee leikkaukseen?
• Miksi Joe ajaa Rubenin pois, implanttileikkauksen jälkeen? Onko se mielestänne oikein?
• Mitkä kohtaukset ovat mielestänne kaikkein tärkeimpiä Rubenin kasvamisen ja oman itsensä hyväksymisen kannalta?
• Pohtikaa hetki Loun roolia Rubenin elämässä. Miten hänen elämänsä muuttuu Rubenin menetettyä kuulonsa? Miten hän reagoi tilanteeseen?
• Mitä ajattelette elokuvan lopusta?

Tehtävät:

1.Tiedonetsintä ja keskustelu

Sound of Metal käsittelee kuulovammaisuutta, mutta sen myötä on luontevaa syventyä tarkemmin termeihin kuten

-Inklusiivisuus
-Yhdenvertaisuus
-Moninaisuus

Selvittäkää mitä termit tarkoittavat. Miten näitä pyritään toteuttamaan kouluissa, oppilaitoksissa, työpaikolla ja julkisissa tiloissa? Mitä omassa oppilaitoksessanne tehdään, miettikää hyviä ja huonoja puolia sekä kehitysehdotuksia.

Kirjoitustehtävä-aamusivut

Elokuvassa kuulovammaisten hoitolan pyörittäjä Joe kehottaa Rubenia viettämään aikaiset aamut itsekseen, kirjoittaen vihkoon ajatuksia ja tuntemuksia. Sama metodi on eri muodoissa esillä useissa hyvinvointioppaissa. Joissakin siitä käytetään nimitystä aamusivut. Kokeilkaa luokan kanssa aamusivujen kirjoittamista viikon ajan. Pohtikaa viikon jälkeen miltä harjoitus tuntui.

Musiikki ja äänimaailmat

Jos mahdollista, palatkaa elokuvan viimeiseen kohtaukseen ja katsokaa se uudestaan. Katsokaa ilman ääntä, kuunnelkaa sen jälkeen pelkkä ääniraita. Miten äänimaailma on rakennettu? Miltä se kuulostaa?
Voitte etsiä elokuvasta myös jonkin muun kohtauksen, esimerkiksi Rubenin ensimmäinen kohtaus hoitolan ryhmäkeskustelussa. Millainen äänimaailma kohtauksessa on? Kommunikaatio tapahtuu viittoen, mutta silti kohtaus ei ole täysin mykkä. Mitä kuulette?

Äänipäiväkirja

Pitäkää yhden tai useamman päivän ajan äänipäiväkirjaa. Äänittäkää päivään liittyvien tapahtumien ääniä tai päivän aikana kuulemianne kiinnostavia hetkiä. Miltä päivät kuulostavat jälkikäteen kuunneltuina? Kuulostaako todellisuus samalta oikeassa elämässä ja äänitteenä?

Lisätietoa elokuvien äänisuunnittelusta

Elokuvien äänimaailmat rakennetaan yleensä alusta loppuun studiossa ja tietokoneella. YouTubesta voi etsiä hakusanoilla ”Art of Foley”, videoita, joissa esitellään, miten erilaisia ääniä saadaan aikaiseksi.

Kaikki kuvaa -sivuston tutoriaaleista löytyy myös tutoriaali äänisuunnittelusta.
Verkosta löytyy lisäksi useita äänitietopankkeja mm.:
– freesound.org, ilmaisia äänitehosteita
– incompetech.com, tekijänoikeusvapaata musiikkia

Yhteenveto:

Tämä oppimateriaali auttaa oppilaita syventämään ymmärrystään kuulonmenetyksestä, sopeutumisesta elämänmuutoksiin, riippuvuuksien vaikutuksista ja taiteen terapeuttisesta merkityksestä. Samalla se rohkaisee heitä pohtimaan ihmissuhteiden tärkeyttä ja kehittämään empatiaa. Materiaali soveltuu lukioon ja toisen asteen koulutukseen.

Oppimateriaalin tekijä : Mette Lagerstam / IhmeFilmi ry

Katso elokuva verkossa

Vuokrattavissa:

Apple TV
Blockbuster
Google Play Movies
Microsoft Store
Rakuten TV
SF Anytime
Telia Play
Viaplay

Ostettavissa:

Apple TV
Blockbuster
Google Play Movies
Microsoft Store
Rakuten TV
SF Anytime
Viaplay

Suoratoistettavissa:

Amazon Prime Video

Tietoa elokuvasta

Oppiaineet

 • musiikki
 • suomen kieli ja kirjallisuus
 • uskonto
 • yhteiskuntaoppi

Avainsanat

 • aistivammat
 • ajatuksia herättävä
 • hyvinvointi ja arjen taidot
 • informatiivinen
 • kunnioittava
 • monilukutaito
 • moninainen
 • oppimateriaalit
 • tunnetaidot
 • yhdenvertaisuus

Koulutusasteet

 • lukiot ja ammatillinen koulutus
 • yläkoulut

Lajityypit

 • draama
 • musikaali

Ikärajat

 • K-12

Palkinnot

 • Oscar

Tuotantoyhtiö

 • Sony Pictures