Esittäminen on luvanvaraista

Suomen tekijänoikeuslain mukaisesti elokuvien julkista esittämistä varten tarvitaan voimassa oleva lupa. Elokuvalisenssin Yhdistelmäluvalla voit esittää elokuviamme.

Greatest Showman

2018 | 105 min | K-7 | draama, elämänkerta, musikaali

”Greatest Showman” on musikaalielokuva, joka kertoo P.T. Barnumin tarinan. Hän oli kuuluisa amerikkalainen shownjärjestäjä ja viihdealan edelläkävijä. Elokuva seuraa Barnumin elämää alkaen hänen nuoruudestaan. Hänen unelmansa oli luoda ainutlaatuinen viihdekokemus, joka yhdistää erilaisia ihmisiä ja antaa heille mahdollisuuden loistaa lavalla.

Barnum (Hugh Jackman) perustaa oman sirkuksensa kerättyään yhteen joukon erilaisia ja ainutlaatuisia esiintyjiä, kuten akrobaatteja, laulajia, kääpiöitä ja muita jotka perinteisesti olivat syrjitympiä yksilöitä yhteiskunnassa. Hänen yrityksensä herättää paljon kiinnostusta ja kiehtoo yleisöä, mutta se kohtaa myös vastustusta ja kritiikkiä.

Elokuvassa seurataan Barnumin taistelua hyväksynnän, menestyksen ja perheensä kanssa samalla kun hän pyrkii luomaan maailman, jossa jokainen voi tuntea olonsa hyväksytyksi ja arvostetuksi. Musiikin voimin tehty elokuva korostaa yksilöiden ainutlaatuisuutta ja rohkaisee heitä olemaan ylpeitä omasta erilaisuudestaan.

Kysymykset ja tehtävät:

1. Musikaalin elementit (Musiikki ja Taide ja kulttuuri):
⦁ Tutustukaa musikaalin rakenteeseen ja tärkeisiin musiikillisiin elementteihin.
⦁ Analysoikaa elokuvan musiikkia ja sen roolia tarinan kerronnassa.

2. Unelmien tavoittelu (Äidinkieli ja psykologia):
⦁ Pohtikaa elokuvan viestiä unelmien tavoittelusta ja niiden saavuttamisen merkityksestä.
⦁ Keskustelkaa siitä, miten unelmat voivat motivoida ihmisiä ja tuoda merkitystä elämään.
⦁ Kirjoitustehtävä: ”Mikä on sinun suurin unelmasi?”

3. Erilaisuus ja hyväksyminen (Yhteiskuntaoppi ja psykologia):
⦁ Käsitelkää erilaisuuden teemaa ja sen merkitystä tarinassa.
⦁ Pohtikaa, miten yhteiskunta voi suhtautua erilaisiin ihmisiin ja miten erilaisuutta voidaan juhlistaa.

4. Historiallinen tausta (Historia ja Taide ja kulttuuri):
⦁ Tutustukaa 1800-luvun Yhdysvaltoihin ja sirkusten aikaan.
⦁ Analysoikaa, miten elokuva heijastaa tuon ajan yhteiskuntaa ja viihdekulttuuria.
⦁ Laatikaa elokuvasynopsis ja etsikää taustatietoa elokuvasta, sen tuotannosta ja historiallisesta kontekstista.

5. Yrittäjyys ja luovuus (Yhteiskuntaoppi ja Taide ja kulttuuri):
⦁ Keskustelkaa yrittäjyyden ja luovuuden roolista tarinassa.
⦁ Pohtikaamiten yrittäjät voivat vaikuttaa yhteiskuntaan ja kulttuuriin.
⦁ Ryhmätyö: ”Keksi oma liikeidea ja kerro siitä.”

6. Etiikka ja ihmisoikeudet (Yhteiskuntaoppi ja Psykologia):
⦁ Käsitelkää ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden merkitystä elokuvassa.
⦁ Pohtikaa miten ihmisoikeudet voivat vaikuttaa yksilöiden elämään ja hyvinvointiin.
⦁ Pohtikaa erilaisuuden hyväksymisestä ja sen merkityksestä.
⦁ Keskustelu siitä, miten erilaisuutta voidaan juhlistaa.
⦁ Ryhmäkeskustelu: ”Miten voimme edistää ihmisoikeuksia yhteiskunnassa?”

7. Taide ja kulttuurielämys (Taide ja kulttuuri):
⦁ Arvioikaa elokuvan taiteellisia ja visuaalisia elementtejä.
⦁ Pohtikaa, miten taide ja kulttuuri voivat vaikuttaa ihmisten tunteisiin ja kokemuksiin.
⦁ Taideprojekti: ”Luo oma taideteos inspiroituneena elokuvasta.”

Yhteenveto:

Oppimateriaalin voi räätälöidä eri oppiaineiden ja luokka-asteiden tarpeisiin. Tärkeintä on rohkaista oppilaita pohtimaan elokuvan teemoja, ymmärtämään niiden merkitystä ja soveltamaan niitä omassa elämässään.

Oppimateriaalin on tuottanut Elokuvalisenssi

Katso elokuva verkossa

Vuokrattavissa:

Apple TV
Blockbuster
Rakuten TV
SF Anytime
Telia Play
Viaplay

Ostettavissa:

Apple TV
Blockbuster
Google Play Movies
Rakuten TV
SF Anytime
Viaplay

Suoratoistettavissa:

Disney Plus

Tietoa elokuvasta

Oppiaineet

 • biologia
 • elämänkatsomustieto
 • englanti
 • filosofia
 • historia
 • kuvataide
 • musiikki
 • psykologia
 • suomen kieli ja kirjallisuus
 • yhteiskuntaoppi

Avainsanat

 • ajatuksia herättävä
 • erilaisuus
 • etiikka
 • humoristinen
 • ihmisoikeudet
 • informatiivinen
 • kulttuurit
 • kunnioittava
 • luokkaerot
 • mielikuvitusta rikastuttava
 • miljöö ja ajankuva
 • monilukutaito
 • moninainen
 • musiikki
 • onnistumisen kokemuksia
 • oppimateriaalit
 • optimistinen
 • rohkeus
 • roolimallit
 • vuorovaikutustaidot
 • yhdenvertaisuus
 • yhteistyö
 • yrittäjyys
 • ystävyys

Koulutusasteet

 • lukiot ja ammatillinen koulutus
 • yläkoulut

Lajityypit

 • draama
 • elämänkerta
 • musikaali

Teemat ja kokoelmat

 • tositapahtumiin perustuva

Ikärajat

 • K-7

Tuotantoyhtiö

 • 20th Century Fox