Back to moviesNext movie

Esittäminen on luvanvaraista

Suomen tekijänoikeuslain mukaisesti elokuvien julkista esittämistä varten tarvitaan voimassa oleva lupa. Elokuvalisenssin Yhdistelmäluvalla voit esittää elokuviamme.

Pyydä Elisa Viihde -koodia

Saat Elisa Viihde-koodin kun, olet syöttänyt PIN-koodisi. Koodi lähetetään myös sähköpostitse.

Lue
Traileri

Erämaan kutsu

2020 | 100 min | K-12 | draama, perhe, seikkailu

Erämaan kutsu (The Call of the Wild) on vuonna 2020 ilmestynyt seikkailuelokuva, joka perustuu Jack Londonin klassiseen romaaniin. Elokuvan ohjasi Chris Sanders ja sen
pääosassa nähdään Harrison Ford. Tarina seuraa Buck-nimisen koiran elämää, joka siepataan kodistaan Kaliforniassa ja myydään koiravaljakkoon Kanadan Yukoniin 1890-
luvun kultaryntäyksen aikana. Buck joutuu kohtaamaan monia haasteita ja seikkailuja, ja vähitellen hän löytää paikkansa erämaan armottomassa ympäristössä. Elokuvan juoni
keskittyy Buckin matkaan itsensä löytämiseksi ja hänen yhteyteensä John Thorntonin kanssa, joka antaa hänelle uuden mahdollisuuden vapauteen ja seikkailuun.
Elokuvassa käytetään paljon tietokoneanimaatiota Buckin ja muiden eläinten elävöittämiseen, mikä tuo ainutlaatuisen visuaalisen kokemuksen katsojille. Vaikka CGIanimaatiota on sekä kiitelty että kritisoitu, se on olennainen osa elokuvan viehätystä ja tekee eläinten hahmoista eläviä ja inhimillisiä. Harrison Fordin suoritus on saanut erityistä kiitosta
hänen roolistaan yksinäisenä, mutta hyväsydämisenä miehenä, joka löytää uuden elämän merkityksen ystävyydestä Buckin kanssa. Elokuva yhdistää toimintaa, draamaa ja tunteita,
mikä tekee siitä sopivan kaikenikäisille katsojille. Elokuva on saanut kiitosta sen uskollisesta sovituksesta Jack Londonin klassikkoromaaniin ja visuaalisesta kerronnastaan. Elokuvan sydämellinen tarina ja vaikuttavat maisemat tekevät elokuvasta mieleenpainuvan kokemuksen katsojalle.. Päärooleissa nähdään Harrison Ford ja Terry Notary.

Elokuvan katsomisen jälkeen voidaan käydä keskustelua seuraavista kysymyksistä:

1. Elokuvan päähenkilö Buck kokee monia muutoksia matkansa aikana. Kuinka Buckin hahmo kehittyy elokuvan aikana ja mitkä tapahtumat vaikuttavat eniten hänen muutokseensa?
2. Miten Buckin suhde John Thorntoniin eroaa hänen suhteestaan muihin ihmisiin elokuvassa? Mitä tämä kertoo luottamuksesta ja ystävyydestä?
3. Elokuvassa nähdään monia erilaisia luonnonkuvauksia ja maisemia. Miten elokuvan kuvaus luonnosta vaikuttaa katsojan käsitykseen erämaan kutsusta ja vapaudesta?
4. Miten elokuva käsittelee selviytymisen teemaa? Millaisia selviytymistaitoja Buck oppii ja miten ne auttavat häntä sopeutumaan uuteen ympäristöönsä?
5. Elokuvan tapahtumat sijoittuvat 1890-luvun kultaryntäyksen aikaan. Miten aikakauden historiallinen konteksti vaikuttaa hahmojen päätöksiin ja elämään?
6. Elokuvassa Buck näkee unia ja näkyjä mustasta sudesta. Mitä tämä musta susi voisi symboloida Buckin elämässä ja matkan varrella tapahtuvissa muutoksissa? Miten sen
ilmestyminen vaikuttaa Buckin päätöksiin ja identiteettiin?

Elokuvan katsomisen jälkeen voidaan myös tehdä seuraavia tehtäviä:

1. Pienryhmätehtävä: Buckin hahmoanalyysi tai Buckin luontosuhteen kehittyminen

Tehtävää varten tarvitsette: Paperia ja kynää muistiinpanoja varten, julistepaperia, tusseja, liimaa ja saksia, tietokone tai tabletit diaesitysten tekemiseen, projektori tai muu väline
esitysten näyttämiseen. Jaa oppijat pienryhmiin (4-5 oppijaa per ryhmä). Jokainen ryhmä valitsee yhden kahdesta aiheesta:
a. Buckin hahmoanalyysi
b. Buckin luontosuhteen kehittyminen

Aihe 1: Buckin hahmoanalyysi

Analysoikaa Buckin hahmon kehitystä elokuvan aikana. Kiinnittäkää huomiota Buckin muutoksiin ja kasvuprosessiin eri vaiheissa elokuvaa.
Kirjoittakaa ylös Buckin elämän tärkeimmät tapahtumat ja kokemukset, jotka vaikuttivat hänen kehitykseensä. Analysoikaa, miten Buckin persoonallisuus ja käyttäytyminen
muuttuvat elokuvan aikana. Miettikää, mitkä tapahtumat ovat näiden muutosten taustalla. Pohtikaa Buckin suhdetta muihin hahmoihin ja sitä, miten nämä suhteet vaikuttivat hänen
kehitykseensä. Valmistelkaa analyysistä juliste tai diaesitys, jossa esittelette Buckin kehityksen keskeiset vaiheet ja muutokset.

Aihe 2: Buckin luontosuhteen kehittyminen

Analysoikaa, miten Buckin suhde luontoon kehittyy elokuvan aikana. Keskittykää erityisesti siihen, miten hänen kokemuksensa erämaassa muokkaavat hänen käsitystään vapaudesta
ja selviytymisestä.Listatkaa Buckin kohtaamiset luonnon kanssa ja analysoikaa, miten nämä kohtaamiset vaikuttivat hänen käytökseensä ja ajatusmaailmaansa. Pohtikaa, miten Buckin luontosuhde muuttuu elokuvan edetessä, ja mitkä tekijät ovat näiden muutosten taustalla. Analysoikaa symboliikan käyttöä elokuvassa, erityisesti Buckin näyt mustasta sudesta, ja
mitä ne voivat merkitä hänen luontosuhteensa kannalta. Valmistelkaa analyysistä juliste tai diaesitys, jossa esittelette Buckin luontosuhteen kehittymisen keskeiset vaihteet ja muutokset.

Esitykset ja keskustelu

Jokainen ryhmä esittelee tuotoksensa muulle luokalle. Esitysten jälkeen keskustelkaa ryhmien havainnoista ja analyyseista. Opettaja voi esittää tarkentavia kysymyksiä ja ohjata
keskustelua.

Yhteenveto:

Erämaan kutsu (The Call of the Wild) on elokuva, joka käsittelee monia syvällisiä ja monipuolisia teemoja, jotka puhuttelevat erityisesti yläkouluikäisiä ja toisen asteen oppilaita.
Elokuvan keskeisiä teemoja ovat selviytyminen, vapaus, ystävyys ja itseensä löytäminen. Buckin matka erämaassa symboloi ihmisen pyrkimystä löytää oma paikkansa maailmassa
ja kuunnella sisäistä kutsumustaan. Selviytymistarina tarjoaa nuorille katsojille oivalluksia siitä, miten vaikeuksista voidaan selviytyä ja miten vastoinkäymiset voivat kasvattaa ja
vahvistaa luonnetta. Buckin hahmon kehityskaari, jossa hän oppii sopeutumaan uusiin olosuhteisiin ja löytää oman voimansa ja rohkeutensa, resonoi nuorten omien
kasvukokemusten ja itsenäistymisen kanssa. Elokuva sopii yläkoululaisille ja toisen asteen oppilaille, koska se tarjoaa arvokkaita oppitunteja ja inspiroivia tarinoita, jotka voivat tukea nuorten henkilökohtaista kehitystä. Elokuvan teemat kuten ystävyys ja luottamus, erityisesti Buckin ja John Thorntonin välillä, korostavat ihmissuhteiden tärkeyttä ja niitä arvoja, jotka tekevät ystävyydestä merkityksellisen. Erämaan kutsu on enemmän kuin vain seikkailuelokuva; se on tarina kasvusta, rohkeudesta ja omien juurien löytämisestä, tehden siitä sopivan ja ajatuksia herättävän katselukokemuksen yläkoulun ja toisen asteen oppilaille.

Oppimateriaalin tekijä: Laura Roschier/Mediametka

Katso elokuva verkossa

Ostettavissa:

Apple TV
Blockbuster
Google Play Movies
Microsoft Store
Rakuten TV
SF Anytime
Viaplay

Vuokrattavissa:

Blockbuster
Microsoft Store
Rakuten TV

Suoratoistettavissa:

Disney Plus

Tietoa elokuvasta

Oppiaineet

 • englanti
 • historia
 • psykologia
 • suomen kieli ja kirjallisuus

Avainsanat

 • eläinhahmot
 • kaveritaidot
 • kunnioittava
 • lämminhenkinen
 • luonto
 • mielikuvitusta rikastuttava
 • oppimateriaalit
 • rohkeus
 • selviytyminen
 • ystävyys

Koulutusasteet

 • lukiot ja ammatillinen koulutus
 • yläkoulut

Lajityypit

 • draama
 • perhe
 • seikkailu

Teemat ja kokoelmat

 • kirjafilmatisointi

Ikärajat

 • K-12

Tuotantoyhtiö

 • 20th Century Fox