Kehittämishanke aikavälillä 20.8.2021-31.8.2023

M & M Viihdepalvelu Oy on toteuttanut liiketoimintojen kehittämishankkeen ELY-keskuksen yritysten kehittämisavustuksen tuella aikavälillä 20.8.2021-31.8.2023, jonka tavoitteena on ollut:

  • Kehittää yrityksen palveluntarjontaa huomioiden alan kehitystrendit ja mahdollisuudet laajentua aikaisempien kohderyhmäalueiden ulkopuolelle.
  • Tehostaa nykyisiä toimintamalleja ja luoda uutta liiketoimintaa monipuolistamalla asiakasrajapintaa.
  • Kehittää ja luoda uusi, tekijänoikeudellisesti kestävä palvelualusta.
  • Palvelualustan keinoin näyttää myös ulkomaisille ja kotimaisille päämiehille, tuotantoyhtiöille sekä yhteistyökumppaneille elokuvien uusia hyödyntämismuotoja.

Yhteenvetona voidaan hankkeella todeta seuraavia positiivisia vaikutuksia:

  • Asiakkaiden tarpeita laajemmin vastaava ja lisäarvoa korostava palvelumalli.
  • Kehittyminen jakelutoimittajasta enemmän palveluntuottajaksi.
  • Asiakaskohderyhmien ohjaaminen toimimaan vastuullisesti tekijänoikeuslain mukaisesti.
  • Tuottavampi yhteistyö asiakkaiden ja päämiesten välillä.
  • Yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden välillinen kasvu sekä uusien työpaikkojen luonti pitkällä tähtäimellä.

Vantaalla 31.10.2023

Eero Tenhola
toimitusjohtaja

Yhteistyössä: