Esittäminen on luvanvaraista

Suomen tekijänoikeuslain mukaisesti elokuvien julkista esittämistä varten tarvitaan voimassa oleva lupa. Elokuvalisenssin Yhdistelmäluvalla voit esittää elokuviamme.

Noah

2014 | 134 min | K-12 | draama, seikkailu, toiminta

”Noah” on elokuva, joka perustuu Raamatun tarinaan Nooasta. Tarina seuraa Nooaa (esittäjänään Russell Crowe) ja hänen perhettään, kun Jumala ilmoittaa hänelle maailman tuhosta ja tulvasta, joiden tarkoituksena on pyyhkiä pois ihmiskunnan pahuus.

Noah saa Jumalalta tehtäväkseen rakentaa arkin, johon hänen perheensä ja kaikki maailman eläimet kerätään turvaan. Elokuva kuvaa Nooan rakentamisen, hänen kohtaamansa haasteet ja ihmiskunnan vastustuksen. Samalla se käsittelee Nooan sisäistä taistelua ymmärtää Jumalan tahto ja sen vaikutukset häneen ja hänen perheeseensä.

Kun vedenpaisumus alkaa ja maailma uppoaa, elokuva seuraa Nooan perheen ja eläinten selviytymistaistelua arkissa. Koko ihmiskunnan tuhoa symboloiva tulva ja Nooan eettiset pohdinnat tekevät tarinasta intensiivisen ja pohtivan. Elokuva tutkii uskoa, selviytymistä ja moraalia kuvaten yhden Raamatun tunnetuimmista tarinoista modernilla ja näyttävällä tavalla.

Ennakkotehtävät:

 1. Ennen elokuvan katsomista voitte pyytää oppilaita tutustumaan lyhyesti Raamatun Nooan tarinaan ja sen merkitykseen.

Keskusteluaiheet:

 1. Raamatussa vs. Elokuvassa

  Vertaile Raamatun Nooan tarinaa ja ”Noah”-elokuvan tapahtumia. Mitkä asiat kerrotaan sekä Raamatussa että elokuvassa? Millaisia tapahtumia elokuvassa on, joita ei löydy alkuperäistekstistä? Millaisia ratkaisuja ohjaaja on tehnyt esimerkiksi eläinten arkissa?

 2. Käsikirjoitusmuoto

  Tutustukaa elokuvakäsikirjoituksen muotoon. Valitkaa lyhyt Raamatun kohta ja muokatkaa siitä oma käsikirjoitus, joka sopisi elokuvan muotoon. Pohdi, miten käsikirjoitusmuoto vaikuttaa tarinan kerrontaan.

 3. Ohjaajan rooli

  Pohtikaa ohjaajan roolia elokuvan tekemisessä. Mitä eri ammattiryhmät elokuvan tuotannossa tekevät? Vertailkaa erilaisten ohjaajien tyylilajeja ja työn painotuksia.

 4. Kysymys hyvästä ja pahasta

  Pohdi yleisesti eettisiä periaatteita, jotka ovat riippumattomia uskonnoista. Mitä ajatuksia Nooan toiminta ja perusteet herättävät? Keskustelkaa pahuuden alkuperästä ja siitä, onko se aina ollut osa ihmistä. Analysoikaa elokuvassa esitettyjä esimerkkejä pahuudesta ja sen seurauksista.

Tehtävät elokuvan katsomisen jälkeen:

 1. Tutustukaa johonkin muuhun uskonnolliseen tarinaan, kuten Aatamin ja Eevan tarinaan, ja verratkaa sitä ”Noah”-elokuvan käsittelyyn.
 2. Kirjoittakaa lyhyt essee tai keskustelkaa ryhmissä elokuvan eettisistä teemoista ja niiden yhteydestä nykypäivän ympäristöhaasteisiin.
 3. Analysoikaa yhdessä elokuvan lopputulos ja sen mahdollinen sanoma.
 4. Vertailkaa ”Noah”-elokuvaa muihin elokuviin, joissa käsitellään uskonnollisia tai eettisiä teemoja, kuten ”Taistelija” tai ”Schindlerin lista”.

Yhteenveto:

Tämä oppimateriaali tarjoaa pohdittavaa ja tehtäviä, jotka liittyvät elokuvan ”Noah” keskeisiin teemoihin ja tarjoavat oppilaille mahdollisuuden pohtia eettisiä ja uskonnollisia kysymyksiä sekä elokuvan käsikirjoituksen muotoa ja ohjaajan roolia. Elokuva ja oppimateriaali sopivat erityisesti yläkouluille ja lukioille, jotka voivat keskustella ja analysoida elokuvan moniulotteisia elementtejä.

Oppimateriaalin tekijä : Elokuvalisenssi

Katso elokuva verkossa

Vuokrattavissa:

Apple TV
Blockbuster
Google Play Movies
Rakuten TV
SF Anytime
Telia Play
Viaplay

Ostettavissa:

Apple TV
Blockbuster
Rakuten TV
SF Anytime
Viaplay

Suoratoistettavissa:

Disney Plus
Netflix

Tietoa elokuvasta

Oppiaineet

 • elämänkatsomustieto
 • uskonto

Avainsanat

 • ajatuksia herättävä
 • etiikka
 • informatiivinen
 • kuolema
 • luonto
 • oppimateriaalit
 • rohkeus
 • vaikeuksien voittaminen
 • yhdenvertaisuus
 • yhteistyö

Koulutusasteet

 • lukiot ja ammatillinen koulutus
 • yläkoulut

Lajityypit

 • draama
 • seikkailu
 • toiminta

Ikärajat

 • K-12

Tuotantoyhtiö

 • Paramount Pictures