Back to moviesNext movie

Esittäminen on luvanvaraista

Suomen tekijänoikeuslain mukaisesti elokuvien julkista esittämistä varten tarvitaan voimassa oleva lupa. Elokuvalisenssin Yhdistelmäluvalla voit esittää elokuviamme.

Pyydä Elisa Viihde -koodia

Saat Elisa Viihde-koodin kun, olet syöttänyt PIN-koodisi. Koodi lähetetään myös sähköpostitse.

Lue

Noah

2014 | 134 min | K-12 | draama, seikkailu, toiminta

Noah on vuonna 2014 julkaistu visuaalisesti vaikuttava elokuva, joka perustuu Raamatun tarinaan Nooasta. Elokuva seuraa Nooan tarinaa, joka saa jumalalta varoituksen tulevasta
vedenpaisumuksesta ja tehtävän rakentaa arkkia pelastaakseen itsensä ja eläimet maailmanlaajuiselta tuholta.Nooa, hänen vaimonsa Naama ja heidän poikansa ryhtyvät rakentamaan arkkia Jumalan ohjeiden mukaisesti. Samalla heidän on kohdattava vastustusta ja epäuskoa muilta ihmisiltä, jotka eivät usko Nooan varoituksiin. Elokuva kuvaa Nooan sisäistä taistelua, kun hän yrittää ymmärtää Jumalan tahtoa ja kohtaa omat henkilökohtaiset haasteensa. Kun vedenpaisumus koittaa, Nooa ja hänen perheensä joutuvat kohtaamaan valtavan luonnonkatastrofin ja sen jälkeiset vaikeudet. Elokuvassa käsitellään teemoja uskosta, uhrauksesta, anteeksiannosta ja ihmisen suhteesta luontoon. Noah sai useita palkintoehdokkuuksia, erityisesti visuaalisista efekteistä ja kuvauksesta. Vaikka se ei voittanutkaan suuria palkintoja, kuten Oscar-palkintoja, se sai tunnustusta teknisistä ansioistaan ja elokuvan visuaalisesta toteutuksesta. Lisäksi Russell Crowe ja muu näyttelijäkaarti saivat kiitosta roolitöistään.

Elokuvan katsomisen jälkeen voidaan käydä keskustelua seuraavista kysymyksistä:

1. Miten elokuva Noah tulkitsi Raamatun tarinan Nooasta ja vedenpaisumuksesta? Mitä eroavaisuuksia huomasit verrattuna Raamatun kertomukseen?
2. Millasia eettisiä ja moraalisia kysymyksiä elokuva herätti, erityisesti Nooan päätösten ja tekojen osalta?
3. Mitä mieltä olit elokuvan visuaalisesta toteutuksesta ja erikoistehosteista? Miten ne vaikuttivat tarinan kerrontaan?
4. Kuinka hyvin elokuva välitti Nooan sisäisen taistelun ja henkilökohtaisen kasvun? Mikä oli mielenkiintoisin tai vaikuttavin hetki Nooan hahmon kehityksessä?
5. Millaisia teemoja elokuva käsittelee, ja miten ne resonoivat nykypäivän maailman kanssa? Esimerkiksi ekologiset teemat tai suhde jumalalliseen voimaan.

Elokuvan katsomisen jälkeen voidaan myös tehdä seuraavia tehtäviä:

1. Pienryhmätyötehtävä: Elokuvan Noah Faktantarkistus

Jaa oppijat n. 4–6 hengen pienryhmiin. Anna ryhmille aikaa keskustella seuraavista kysymyksistä:
– Mitä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia huomasitte elokuvan Noah ja Raamatun vedenpaisumuskertomuksen välillä?
– Miten elokuva tulkitsi Raamatun tarinan? Oliko se uskollinen alkuperäiselle tarinalle vai tehtiinkö siihen merkittäviä muutoksia?
– Mitä tunteita ja ajatuksia elokuva herätti teissä vedenpaisumuskertomuksen käsittelyssä?
– Oliko elokuvassa teidän mielestänne sanoma ihmisten ja luonnon välisestä suhteesta, joka on ajankohtainen?
– Mitä yleisesti länsimaisessa yhteiskunnassa olevia symboleja huomasitte, että elokuvassa esitettiin? Esimerkiksi kyyhkynen, jolla on oksa nokassaan tai sateenkaari.

Anna jokaiselle ryhmälle tehtäväksi selvittää yksi kriittinen kohta elokuvasta ja verrata sitä Raamatun kertomukseen. He voivat esim. tarkistaa, oliko tietty tapahtuma tai hahmo osana
alkuperäistä tarinaa. Pyydä jokaista ryhmää valmistelemaan lyhyt esitys huomioistaan. Jokainen ryhmä esittää oman esityksensä, jonka jälkeen pyydä oppijoita reflektoimaan oppimaansa ja pohtimaan, miten elokuvan tulkinta vaikuttaa heidän käsitykseensä Raamatun tarinasta.

Yhteenveto:

Elokuva Noah tarjoaa modernin tulkinnan Raamatun Nooan kertomuksesta, joka herättää syviä ajatuksia ja pohdintoja. Keskittyessään teemoihin kuten ihmisen vastuu ympäristöstä,
sisäinen kamppailu hyvän ja pahan välillä, perheen merkitys sekä toivon ja uuden alun teema, elokuva tarjoaa katsojilleen moniulotteisen katselukokemuksen. Russell Crowen
esittämä Noah joutuu kohtaamaan omat demoninsa ja pohtimaan, kuinka sovittaa yhteen Jumalan tahto ja oman ymmärryksensä siitä, mikä on oikein. Elokuva sopii parhaiten yläkoulun ja toisen asteen uskonnon opiskelijoille.

Oppimateriaalin tekijä : Laura Roschier / Mediametka

Katso elokuva verkossa

Vuokrattavissa:

Apple TV
Blockbuster
Rakuten TV
SF Anytime
Telia Play
Viaplay

Ostettavissa:

Apple TV
Blockbuster
Google Play Movies
Rakuten TV
SF Anytime
Viaplay

Suoratoistettavissa:

Disney Plus

Tietoa elokuvasta

Oppiaineet

 • elämänkatsomustieto
 • uskonto

Avainsanat

 • ajatuksia herättävä
 • etiikka
 • informatiivinen
 • kuolema
 • luonto
 • oppimateriaalit
 • raamattu
 • rohkeus
 • vaikeuksien voittaminen
 • yhdenvertaisuus
 • yhteistyö

Koulutusasteet

 • lukiot ja ammatillinen koulutus
 • yläkoulut

Lajityypit

 • draama
 • seikkailu
 • toiminta

Ikärajat

 • K-12

Tuotantoyhtiö

 • Paramount Pictures