Back to moviesNext movie

Esittäminen on luvanvaraista

Suomen tekijänoikeuslain mukaisesti elokuvien julkista esittämistä varten tarvitaan voimassa oleva lupa. Elokuvalisenssin Yhdistelmäluvalla voit esittää elokuviamme.

Pyydä Elisa Viihde -koodia

Saat Elisa Viihde-koodin kun, olet syöttänyt PIN-koodisi. Koodi lähetetään myös sähköpostitse.

Lue

BlacKkKlansman

2018 | 135 min | K-12 | draama, elämänkerta, jännitys, komedia

1970-luvun alussa amerikkalaista yhteiskuntaa myllertää taistelu kansalaisoikeuksista. Ron Stallworth palkataan Colorado Springsin poliisilaitoksen ensimmäiseksi afroamerikkalaiseksi etsiväksi. Henkilökunta suhtautuu tulokkaaseen epäluuloisesti, jopa avoimen vihamielisesti. Stallworth tarttuu kuitenkin tiukasti toimeen ja ottaa vaarallisen tehtävän: Ku Klux Klanin sisäpiiriin soluttautumisen ja sen paljastamisen. Rotusorron kannattajana esiintyvä Stallworth saa yhteyden ryhmittymään ja raivaa tiensä sen ytimeen asti. Hän onnistuu ystävystymään klaanin johtajan David Duken kanssa. Soluttautumisoperaatio muuttuu yhä monimutkaisemmaksi. Tapaamisissa klaanin jäsenten kanssa kasvokkain Stallworthia esittää hänen kollegansa Flip Zimmerman, joka saa selville hengenvaarallisen salajuonen. Yhdessä he lähtevät kukistamaan ryhmää, jonka todellinen tavoite on siistiä väkivaltainen retoriikkansa niin salonkikelpoiseksi, että sillä voidaan vedota suureen yleisöön. Ohjannut Spike Lee. Näyttelijöinä mm. John David Washington, Adam Driver, Laura Harrier ja Jasper Pääkkönen.

Elokuvan katsomisen jälkeen voidaan käydä keskustelua seuraavista kysymyksistä:

1. Keitä olivat Rosa Parks ja Martin Luther King ja miten he liittyvät elokuvan tapahtumiin?
2. Elokuvassa esiintyvät sekä Klu Kux Klan että Mustat Pantterit, mitä nämä järjestöt ovat ja kenen etua he ajoivat?
3. Miten elokuvan lopussa esitetty Black Lives Matter-liike liittyy Yhdysvaltojen rotujännitteisiin ja erityisesti Yhdysvaltojen poliisivoimiin?
4. Elokuvan lopussa esitettiin terroriteko, joka tapahtui vuonna 2017 Charlottesvillessä, jossa äärioikeistolainen mies ajoi väkijoukkoon autolla tappaen yhden ja haavoittaen 35 ihmistä. Miksi elokuvassa esitettiin myös presidentti Trumpin kannanotto, jossa hän tuomitsee protestien kummatkin osapuolet?
5. Mitä elokuvan lopussa ilmestyvä väärinpäin oleva Amerikan lippu merkitsee?

Elokuvan katsomisen jälkeen voidaan myös tehdä seuraavia tehtäviä:

1. Pienryhmätyö BlackKklansman elokuvan teemoista ja kansalaisoikeuksien kehityksestä Yhdysvalloissa

Jaa oppijat pienryhmiin, joista jokainen valitsee yhden aiheen liittyen BlackKklansman – elokuvan teemoihin ja rotujännitteisiin Yhydsvalloissa. Teemat voivat olla esimerkiksi Rosa Parks ja Martin Luther King, Mustat Pantterit, Ku Klux Klan, Black Lives matter yms. Pyydä ryhmiä tutustumaan erilaisiin lähteisiin ja arvioimaan niitä kriittisesti. Jokainen ryhmä tutkii valitsemaansa teemaa ja pohtii seuraavia kysymyksiä:
– Millä vuosiluvulla valittu henkilö tai ilmiö vaikutti/tapahtui?
– Jos kyseessä on järjestö, koska se on perustettu? Onko järjestöllä ollut johtajaa tai muita tunnettuja henkilöitä, jotka kuuluivat siihen?
– Kenen asiaa henkilö, järjestö tai ilmiö ajoi tai ajaa?
– Mitä tapahtui? Kuvailkaa tapahtumien kulkua esimerkkien kautta
– Millä tavoin henkilö, järjestö tai ilmiö vaikutti keskusteluun Yhdysvaltojen kansalaisoikeuksista? Oliko toiminnalla laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia?

2. Pienryhmätyö BlackKklansman elokuvan teemoista ja äärioikeiston historiasta

Jaa oppijat pienryhmiin ja pyydä kutakin ryhmää valitsemaan äärioikeistolaisen liikkeen tai ryhmän, joka on vaikuttanut Euroopassa tai Yhdysvalloissa 1900-luvulla tai 2000-luvulla. (esim. Ku Klux Klan, Outh Keepers, Golden Dawn, Jobbik, National Front). Pyydä ryhmiä tutustumaan valitsemansa äärioikeistolaisen liikkaan historiaan, ideologiaan, toimintatapoihin ja merkittäviin tapahtumiin. Ryhmät koostavat lähteiden pohjalta esitelmät, jotka esitellään muulle ryhmälle. Lopuksi pohtikaa yhdessä:
– Miten valitut äärioikeistolaiset liikkeet liittyvät ”BlacKkKlansman”-elokuvaan?
– Missä määrin elokuva heijastaa todellisuutta 1970-luvulla tai tänä päivänä.
– Miten äärioikeistolaisuus ilmenee eri aikakausina ja eri maissa?
– Miten se liittyy yhteiskunnallisiin ja poliittisiin ilmiöihin?

Keskustelun tueksi:

Amerikan lippu väärinpäin käännettynä

Amerikan lippua, kuten muitakin valtiollisia lippuja, koskee tarkka protokolla, jossa määritellään, että Yhdysvaltojen lippua ei saa esittää väärinpäin käännettynä. Väärinpäin käännettyä Amerikan lippua saa käyttää vain “äärimmäisessä hädässä ja silloin kun ihmisiin tai omaisuuteen kohdistuu äärimmäinen vaaratilanne”. ‘
Elokuvan BlackKklansman kontekstissa Amerikan lipun väärinpäin käännettynä esittämisen voidaan katsoa edustavan protestia, jossa vastustetaan systeemistä rasismia, poliisi väkivaltaa ja sosiaalista epätasa-arvoa. Lipun esittämisen väärinpäin voidaankin nähdä edustavan vaatimusta oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvosta kaikkien amerikkalaisten kesken.

Yhteenveto:

BlackKklansman on palkittu satiirinen tositapahtumiin perustuva draama, joka sopii parhaiten toisen asteen opiskelijoille johtuen sen voimakkaasta rasistisesta kielenkäytöstä ja väkivallan kuvauksista. Elokuvan satiirinen luonne vaatii katsojaltaan tiettyä ennakkoymmärrystä Yhdysvaltojen kansalaisoikeuksien kehityksestä historiassa. Elokuva käsittelee kansalaisoikeuksien kehitystä ja voimakasta rasismia osin satiirisesti, joka ei välttämättä aukene kovin nuorelle katsojalle.
Satiirinen ote kannattelee kerrontaa läpi elokuvan ja onnistuu käsittelemään rasismin vakavaa aihetta huumorin keinoin. Elokuvan loppuosa sitoo 1970-luvun tapahtumat myös Yhdysvaltojen nykyiseen poliittiseen tilanteeseen ja tarjoaa katsojalleen mahdollisuuden nähdä historiallisen kehityksen kansalaisoikeuksien ja äärioikeiston kehityksessä Yhdysvaltojen historiallisessa kontekstissa.

Oppimateriaalin tekijä: Laura Roschier / Mediametka

Katso elokuva verkossa

Vuokrattavissa:

Apple TV
Blockbuster
Elisa Viihde
Rakuten TV
SF Anytime
Telia Play
Viaplay

Ostettavissa:

Apple TV
Blockbuster
Rakuten TV
SF Anytime
Viaplay

Suoratoistettavissa:

Amazon Prime Video
Netflix
Ruutu
SkyShowtime

Tietoa elokuvasta

Oppiaineet

 • historia
 • yhteiskuntaoppi

Avainsanat

 • äärioikeisto
 • aktivismi
 • Amerikka
 • elokuvanlukutaito
 • elokuvateknologia
 • intertekstuaalinen
 • kansalaisoikeudet
 • oppimateriaalit
 • rasismi
 • rohkeus
 • rotuerottelu
 • tasa-arvo

Koulutusasteet

 • lukiot ja ammatillinen koulutus

Lajityypit

 • draama
 • elämänkerta
 • jännitys
 • komedia

Teemat ja kokoelmat

 • tositapahtumiin perustuva

Ikärajat

 • K-12

Tuotantoyhtiö

 • Uip