Koulujen esitysoikeuksista kuva. 75 prosenttia kouluista ei omista esityslupaa.

Usein kysyttyä elokuvien esittämisestä koulussa

Elokuvat ovat nuorille tuttu audiovisuaalinen kuvasto ja myös elokuvien rooli opetuksessa on merkittävä. Koulukino ry tuotti vuonna 2009 opettajien elokuvakasvatuskyselyn, johon vastasi 385 opettajaa maanlaajuisesti. Vastanneista opettajista huomattavan suuri osa (73 %) ilmoitti käyttävänsä elokuvaa opetuksessa. Suurimmaksi motiiviksi tähän osoittautui heidän halunsa käyttää elokuvaa oman oppituntinsa oppimateriaalina: elokuvan nähtiin tukevan ja syventävän opetettavia aiheita. Erilaisten elokuvan esittämisen mahdollistavien palvelujen määrä on kasvanut hurjasti viime vuosina. Uskomme, että näiden työkalujen avulla myös esitysmäärät ovat kasvaneet.

Tilanne on luvallisen esittäminen osalta huolestuttava. Tekijänoikeuslaki velvoittaa hankkimaan kouluilla tapahtuvaa elokuvan esittämistä varten luvan tekijöiltä tai oikeudenhaltijoilta. M & M Viihdepalvelun (Elokuvalisenssi on osa M & M Viihdepalvelua) asiakasrekisterin mukaan tammikuussa 2021 Suomen kymmenen suurimman kaupungin perusopetuksen piiriin kuuluvista kouluista vain joka neljännellä on voimassa oleva lupa. Alueittaisia eroja on, sillä esimerkiksi Helsingissä yli puolella kouluista on luvat kunnossa. Kymmenen suurimman kaupungin joukkoon mahtuu paikkakuntia, joissa kaupungin peruskouluihin ei ole hankittu yhtään lupaa.

Tarvitsemmeko esitysluvan, jos haluamme näyttää oppilaillemme elokuvia?

Kyllä. Kaupasta ostetut, vuokratut, suoratoistopalveluista esitettävät sekä TV:stä tallennetut elokuvat on tarkoitettu lähtökohtaisesti yksityiskäyttöön. Tästä johtuen elokuvan esittämiseen muussa kuin yksityisen käytön piirissä tulee hankkia esityslupa riippumatta tallenteen lähteestä. Tilaisuudet, joista ei tiedoteta julkisesti ja joihin osallistuu muutama henkilö ystävyyssuhteen perusteella, eivät ole tekijänoikeusneuvoston mukaan julkisia.

Opetushallituksen hankkima Kopioston lupa kouluille koskien tv- ja radio-ohjelmien tallentamista ja esittämistä ei kata elokuvateatteri- tai videolevityksessä olevien elokuvien esittämistä Yle Areenasta tai Elävästä arkistosta. Lue lisää Kopioston artikkelista koskien TV-ohjelmien käyttöä opetuksessa. Jos koulusi omistaa joko Vuosi- tai Yhdistelmäluvan, voi edustamiamme elokuvia esittää Yle Areenasta tai Elävästä arkistosta.

Napapiirin pikajuna elokuvan kuvituskuva

Voimmeko näyttää oppilaillemme lyhyen kohtauksen elokuvasta sitaattisäännöksen nojalla vai tuleeko meillä olla esityslupa tätä varten?

Tarvitsette esitysluvan, vaikka tarkoituksenanne olisi esittää vain pieni pätkä elokuvasta. Sitaattioikeus on tarkoitettu sellaisiin tilanteisiin, joissa teosta lainataan uuden teoksen tekemiseksi. Tyypillisesti tästä on kyse tieteellisessä työssä, jossa muiden julkaisemia ajatuksia käytetään osana omaa julkaisua. Sitaattioikeus ei mahdollista elokuvan tai sen osan käyttämistä opetustilanteessa havainnollistamis- tai elävöittämistarkoitukseen ilman esityslupaa. Uutta teosta luotaessakin lainaus voi tapahtua vain tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.

Mistä esityslupa tulee pyytää elokuvien näyttämiseen koulussa?

Elokuvalisenssi myöntää elokuvateatteri- ja videolevityksessä olevien elokuvien käyttöön tarvittavia esityslupia. Se edustaa Suomessa suuria kansainvälisiä sekä kotimaisia elokuva- ja tuotantoyhtiöitä, joita ovat mm. Walt Disney Pictures, Universal Pictures, Warner Bros, Artista Filmi, Aurora Studios ja Helsinki-Filmi. Valittavanasi on kymmeniä tuhansia elokuvia ja dokumentteja. Elokuvalisenssiltä voit hankkia esityslupia tukemaan opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita.

Miten tulisi toimia, jos edustukseenne ei kuulu haluamani elokuva?

Lista edustukseemme kuuluvista kansainvälisistä tuotantoyhtiöistä.

Lista kotimaisista elokuvista.

Jos elokuva ei kuulu edustukseemme, esityslupaa voit kysyä suoraan elokuvan tuotantoyhtiöltä tai levittäjältä. Tarvittaessa saat suosituksia korvaavista elokuvista haluamaasi aihepiiriin. Katso täältä yhteystietomme!

Tuleeko meidän hakea esityslupa televisio-ohjelmien esittämiseen luokkahuoneessa?

Kyllä ja ei. Opetushallitus on hankkinut Kopiostolta, lähettäjäyrityksiltä sekä elokuva- ja AV-tuotantoyhtiöitä edustavalta APFI:lta luvat TV- ja radio-ohjelmien tallentamiseen ja esittämiseen opetuksessa. Lupa koskee varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta sekä maksutonta ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta. Opetushallituksen hankkima lupa ei koske kuitenkaan koulujen kerho- tai iltapäiväkerhotoimintaa.

Lupa mahdollistaa Ylen TV-kanavien ja MTV-kanavan tarjoamien kotimaisten TV-sarjojen ja opetusohjelmien näyttämisen opetuksessa. Lupa ei mahdollista mainosten, kotimaisten elokuvien tai ulkomaisten TV-sarjojen tai elokuvien esittämistä.

Lue lisää Tv-ohjelmien käytöstä opetuksessa.

Mitä meidän tulisi tietää lupa-asioihin liittyen, jos haluaisimme hyödyntää YouTube-videoita opetuksessamme?

Uusi tekijänoikeuslaki toi mukanaan muutoksia Youtube-videoiden esittämiseen opetuksessa. Nyt Youtube- ja muita verkkovideoita voi esittää opetuksen havainnollistamiseen rajatulle määrälle katsojia.

Opetuksen havainnollistaminen tarkoittaa teoksen otteen tai osan käyttämistä. Kuitenkin jos kyseessä on lyhyt video, voi sen katsoa kokonaisuudessaan.

Lue lisää uudistetusta tekijänoikeuslaista Opettaja.fi sivuston julkaisemasta artikkelista.

Onko elokuvaa seuraavien henkilöiden määrällä merkitystä esityslupia haettaessa?

Elokuvalisenssin tarjoamat esitysluvat koskettavat koko koulua, joten elokuvaa seuraavien henkilöiden määrällä ei ole merkitystä. Hinnoittelua pääset tarkastelemaan lupahakemukselta ilman tilausvelvoitetta. Tutustu Elokuvalisenssin lupahakemuksiin.

Kenen vastuulla on järjestää tarvittavat esitysluvat kuntoon, jos haluaisimme järjestää elokuvaillan leirikoulussa?

Lähtökohtaisesti esityspaikka on vastuussa elokuvan esitysoikeuksista. Kertalupa on kuitenkin mahdollista tilata koulukohtaiseen hintaan, mikäli lupaa ei kyseiseen esityspaikkaan olisi hankittu.

Kuinka kauan elokuvien tekijänoikeus on voimassa?

Elokuvateoksen tekijänoikeus on voimassa, kunnes viimeksi menehtyneen pääohjaajan, käsikirjoittajan tai säveltäjän menehtymisvuoden päättymisestä on kulunut joko 50 tai 70 vuotta – teoksen alkuperämaan määrittäessä tämän suoja-ajan keston.

Joidenkin tekijöiden oikeuksia valvotaan esimerkiksi säätiöiden taholta vielä tekijän menehtymisen jälkeenkin. Tästä hyviä esimerkkejä ovat Charlie Chaplin ja Stanley Kubrick.

Miten aloittaa elokuva- ja mediakasvatus?

Elokuvalisenssi tarjoaa elokuvakasvatuksen tueksi maksuttomia, valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin sidottuja oppimateriaaleja, jotka löydät elokuvien profiileista hakemalla elokuvahaun avainsanoista ”oppimateriaalit”. Laajat ja monipuoliset materiaalit kannustavat hyödyntämään elokuvaa opetuksessa eri oppiaineiden yhteydessä. Oppimateriaaleja on saatavilla kaikille kouluasteille varhaiskasvatuksesta toisen asteen opetuslaitoksiin. Niiden sisällöistä vastaa elokuva- ja mediakasvatusyhdistykset Mediametka sekä IhmeFilmi.

Koulujen elokuvaviikko tuo kaikkiin Suomen perusasteen kouluihin elokuvaelämyksiä ja tekemistä elokuvataiteen parissa vuosittain. Teemaviikko sijoittuu lokakuun alkuun ja tavoitteena on vakiintua osaksi koulujen arkea toteuttaen samalla jokaisen Suomen perusasteen koululaisen oikeutta saada laadukasta elokuvakasvatusta. Vuonna 2020 elokuvaviikko laajensi materiaaliaan myös varhaiskasvatuksen puolelle. Valveen elokuvakoulu koordinoi ja kehittää valtakunnallista elokuvan teemaviikkoa ja elokuvakasvatuksen pedagogista mallia.

Kanakani ja tuomion hamsteri elokuvan kuvituskuva

Lue lisää vastauksia yleisiin kysymyksiin Usein kysyttyä -osiostamme.